אירועים בישיבהחדשות

ברכת מזל טוב שלוחה למו”ר שליט”א על חתונת בנו המופלג בתורה ויראת שמים כה”ר בן ציון שמואלי שליט”א

ברכת מזל טוב שלוחה למו”ר שליט”א
לקראת סיומו של יום ט”ו באב התקיימה החתונה הגולה של מורנו המקובל הגדול הגאון הצדיק, מזכה הרבים לאלפים ולרבבות, שר בית הזוהר הרה”ג בניהו שמואלי שליט”א, חתונת בנו חמד בחורים הבחור המופלג בתורה ויראת שמים כה”ר בן ציון שמואלי שליט”א מבחירי ישיבת פורת יוסף המעטירה, אשר תחת חסותו של הגאון הגדול מאור העולם כה”ר משה צדקה שליט”א.

החתונה התקיימה במתכונת מצומצמת מאוד, בחצר ישיבת נהר שלום תכב”ץ, כאשר החופה התקיימה ממש מעל חצירו של המקובל האלקי ראש המכוונים עטרת ראשינו המלוב”ן רבינו מרדכי שרעבי זיע”א, החופה התקיימה בשעה 6 בערב, כאשר ראש הישיבה אבי החתן הגאון המקובל שליט”א סידר חופה וקידושין, בהיות והגאון חכם משה צדקה שליט”א מאן להשתתף עקב הסתגרותו בביתו בימים אלו. הגאון הצדיק סב החתן ראש הישיבה החסיד רבינו שלום שמואלי שליט”א כובד בברכות.

במשך הלילה התחלפו ובאו המוזמנים לחתונה לאחל ברכת מזל טוב לזוג הצעיר. השמחה הרקיעה שחקים והציבור שזכה להשתתף בחתונה רקדו ושמחו עם החתן המהולל עד לשעות המאוחרות.
נברך את מורנו ורבינו רבי בניהו שליט”א שיזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלציו, והחתן והכלה יבנו בית נאמן בישראל, עוד נדבך נכבד בשושלת המקובלים והרב שרעבי.

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
Slider

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות