הדף היומי בזוהר הקדושמאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

רבי יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א פרשת מקץ התשפ”א

‏‏‏‏חס”ה (חידוש סיפור הלכה ) לשבת פרשת מקץ ה’תשפ”א
*חידוש *
*” וְעַתָּה יֵרֶא פַרְעֹה אִישׁ נָּבוֹן וְחָּכָּם וִישִׁיתֵהוּ עַל אֶרֶץ מִצְרָּיִם”(מא, לג)*
ולכאורה אחרי שיוסף פתר לפרעה את החלומות שיהיו שנים של רעב, למה הציע לבקש איש
נבון וחכם, היה צריך לחפש אדם שידע לנהל את התבואה במשך שנות הרעב, מה יעזור איש
נבון וחכם ?? אלא שבזמן שיש שפע מאוד קשה להתכונן לזמן של רעב ומחסור, לכן חיפש פרעה איש נבון
חכם, איש שיכול עכשיו – בזמן השפע – לנהל נכון את הדברים כך שבשנות הרעב יהיה מה
לאכול (בשם ר’ אליהו לופיאן) .
*” וַיְחַפֵשׂ בַגָּדוֹל הֵחֵל וּבַקָּטֹן כִלָּה וַיִמָּצֵא הַגָּבִיעַ בְאַמְתַחַת בִנְיָּמִן”* (מד, יב )
בגדול החל – זה שמעון ובקטון כלה – זה בנימין, ופירש משמו של מהרי”ל דיסקין מבריסק
זצ”ל, שלכאורה למה חיפש באמתחותיהם אחרי שאמרו לו טענה חזקה הרי כסף אשר מצאנו
בפי אמתחותינו השיבונו אליך ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב? אלא הוא אומר להם
כדבריכם כן הוא, מי שהחזיר את הכסף בודאי שהוא לא חשוד, אבל יש שנים מכם שלא
החזירו את הכסף והם שמעון ובנימין, שמעון שהיה בבית הסוהר, ובנימין שהיה בארץ כנען,
לכן אמר אחפש רק בשני אלה שהם חשודים שלא הוכיחו נאמנותם. וזה בגדול החל שמעון
ובקטון כלה זה בנימין כלומר רק בהם חיפש .
* סיפור *
*”ועתה ירא פרעה איש נבון” (מא, לג)*
לכאורה הדברים צריכים ביאור מי ביקש מיוסף שיתן עצות לפרעה הרי אף אחד לא ביקש ממנו לייעץ? לומדים מכאן, שכשאדם מרגיש שיש לו חמלה על השני אינו צריך לחכות שיבקשו ממנו לעזור,
אלא הרגשתו בצערו של הזולת תכף ומיד מביאה אותו לשאת העול חברו ללא שהות . 
ברית מילה נערכה בבני ברק, ואבי הילד כיבד בסנדקאות את מרן ה”חזון איש” זצ”ל, השמועה על יציאתו של מרן עשתה לה כנפיים ורבים נהרו אל אולם בית הכנסת
  כדי לחזות בזיו קדשו ובעיקר להתברך. יושב החזון איש ומקבל את הקהל הגדול
 שצובא על המקום, מאיר פנים לכל אחד, מחייך, שומע בתשומת לב כל שאלה, מכריע
ומייעץ, רק המקורבים לו ביותר מבחינים בחיוורון הנסוך על פניו ולבם מבשר רעות.      
כשסוף סוף הכל מסתיים, קם ה”חזון איש” ממקום מושבו
 ופוסע באטיות אל המכונית הלוקחת אותו, והנהג מחליט לנסוע לבית החולים הקרוב. “סע לאט!” עוצר  בעדו ה”חזון איש”, “מאחורה יש עדיין אנשים”, 
הנהג מציית וממשיך בנסיעה איטית, כשהגיעו לעיקול הרחובות, הרים לפתע 
החזון איש את קולו והורה לו: “יותר מהר! יותר מהר!”, המשב”ק היושב לצידו של מרן, הוציא
במהירות כדור שהורה הרופא לחזון איש ליטול במקרה של התקף לב והגיש לו כוס מים,             החזון איש בלע את הכדור, ובקש לעצור את המכונית  על מנת שיוכל
לצאת החוצה ולנשום אוויר. כשנרגע מעט אמר החזון איש “זה היה התקף לב חזק”. 
            “ממתי חש הרב ברע?” שואל המשב”ק, “עוד בדרכי לברית”, ענה החזו”א. “כך”?                              אם כן למה הוא נדהם, “אם כן למה נסע הרב לברית”?
 “קיוויתי שזה יעבור”. “וכשלא עבר, מדוע המשיך לקבל קהל”? “כל כך הרבה אנשים באו וחיכו, כל
                 אדם המתין עם ה’פעקאלע’ שלו, לא יכולתי לברוח מהם, אילו היו יודעים                                      שחביבין ישראל ואינם צריכים שליח שיתפלל ויברך אותם… 
די להם במה שהם בעצמם מבקשים מהקב”ה, אבל אין הם יודעים והם המתינו לי, ואיך יכולתי לעזוב
כך?” ומדוע גם כשעלה לרכב אמר לנהג לנסוע לאט?” תהה החזון איש: “וכי לא ראית את הציבור הגדול שהלך אחרי המכונית? אם היינו מנוסעים מהר, היו מקבלים הישר 
על פניהם את העשן הנפלט מאחור, איך אפשר לזלזל כך ביהודים?!”
*הלכה *
*עשרה בטבת*
*א.* הצום מתחיל מעמוד השחר ( 5:20 לאופק ירושלים) של יום שישי י’ טבת, ומסתיים בצאת הכוכבים.
*ב. * אם ישן שינת קבע (על מיטה), אע”פ שקם קודם עלות השחר, אסור באכילה ושתיה, אלא אם כן התנה קודם שישן שדעתו לחזור לאכול או לשתות.
[הזוהר מחמיר שלא לאכול אחרי שישן שינת קבע אפילו אם התנה].
*ג. * הכל חייבים בתעניות אלו, ואסור לפרוץ גדר. ואפילו מי שעל ידי כך יתבטל מלימודו, או מלמדי תינוקות. וכל שכן אנשים שעובדים וטוענים שחשים כאבי ראש וצמא וכיוצא בזה.
וכל המצטער על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה שנאמר
(ישעיהו סו, י) “שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה”.
*ד. * מעוברות ומניקות פטורות מלהתענות, ומעוברת היינו בכל ימי עיבורה, משנתברר שהיא מעוברת, ואפילו תוך ארבעים יום, לפי שבתחילת ימי עיבורה
 העובר חלוש ביותר ועינוי קל יכול להזיקו ומסכן גם לאמו.
*ה. * הנצרך לבלוע כדורים ביום התענית, כל שטעמם מר או שאין בהם טעם, מותר לשתותם. ואם נצרך לזה מעט
מים, יתן בהם דבר מר כגון תמצית תה וכדו’.
מוגש: ע”י הרב יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על
פרשת השבוע
בברכת שבת שלום
מרדכי פרץ

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות