הרב בניהו

,

rav-beniauh

הגאון הצדיק המקובל רבי בניהו  יששכר שמואלי שליט”א נולד בירושלים עיה”ק.

לאביו הצדיק החסיד המקובל ר, שלום שמואלי שליט”א

מילדותו גדל על ברכי הצדיק המקובל האלוקי המלומד בניסים ר’ מרדכי שרעבי זיע”א אשר היה מקרבו כבן ומשגיח עליו ממש.

בגיל11 כבר נכנס לישיבת “פורת יוסף” בשכונת גאולה ירושלים והחל לקבל תורה מפי גדולי הדור דאז מרנן ורבנן ראשי ישיבת פור יוסף הגאון ר’ יהודה צדקה זצוק”ל והגאון ר’ בן ציון אבא שאול זצוק”ל.

מידי שבוע נהג מורנו הגאון ר’ בניהו שמואלי שליט”א לנסוע לעיר אשדוד ולשבת עם הצדיק בנש”ק הגאון ר’ מאיר אבוחצירה זצוק”ל בנו של הבבא סאלי זיע”א. הבבא מאיר זצוק”ל היה ממה את מורנו הרב שליט”א לכמה שליחויות וענינים.

כמו”כ באותה תקופה היה לומד מידי יום בהפסקת הצהריים שבפורת יוסף עם הצדיק הנסתר ר’ יוסף וולטאך זצ”ל.

לאחר שבא בברית הנישואין המשיך  מורנו שליט”א ולמד בכולל פורת יוסף, כתקופה קצרה לאחר מכן נפטר לבית עולמו הצדיק המקובל רבנו מרדכי שרעבי זיע”א ואז קראו אביו אותו החסיד ר’ שללום שליט”א שיבוא לפתוח כולל אברכים בישיבה “נהר שלום” ואכן לאחר נטילת רשות ממורו ורבו הגאון ר’ יהודה צדקה זצוק”ל פתח מורנו שליט”T את הכולל בישיבת “נהר שלום” [כיום ב”ה למעלה ממאה אברכים

בתקופה מסוימת החל מורנו שליט”א להתקרב לזקן המקובלים הצדיק ר’ יצחק כדורי זצוק”ל, וגם שם זכה לקרבה מיוחדת ובמשך שנים רבות ידיד מוצאי שבת היה לומד עימו קבלה ועוד דברים חשובים.

ב17 השנים האחרונות החל מורנו שליט”א למסור שיעורים בלווין כמקדים למרן פוסק הדור רבנו עובדיה וסף זצוק”ל וע”י כן התקרב אליו הרבה ופעל עימו בפעולות גדולות למען עם  ישראל.

מורנו ורבנו הגאון ר’ בניהו שליט”א עומד יחד עם אביו החסיד ר’ שלום שליט”א בראשות הישיבה הגדולה “נהר שלום”.

פעולות הישיבה מצורפים בכאן בפרוספקט מיוחד.

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות