מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת ואתחנן תשע”ז

בס”ד
חס”ה (חידוש סיפור הלכה) פרשת ואתחנן ה’תשע”ז

♦חידוש:♦
“נַחֲמוּ נַחֲמוּ עַמִּי יֹאמַר אֱלֹהֵיכֶם” (ישעיה מ, א)

הרב יד יוסף צרפתי אומר שרבותינו תקנו לקרוא את הפטרת “נחמו” מיד אחרי תשעה באב כדי ללמד אותנו על התשובה. שהרי כל הצרות והרעות שבאו עלינו הכל הוא בגלל שעזבנו את ה’ וחטאנו לו, ואם אנחנו רוצים בחזרה לקבל את הטובה והנחמה – אנחנו צריכים לחזור בתשובה, וע”י שנעשה מצוות ומעשים טובים נזכה שוב לקבל את הטובות, אבל כל זמן שאנחנו לא מכירים בחטא לא נוכל לחזור בתשובה ולהתקרב בחזרה אל ה’, ולכן אחרי שהתאבלנו והצטערנו בתשעה באב על החורבן ועל הגלות והתעוררנו לתשובה, עכשיו יש לנו תקוה ע”י שנקבל עלינו מעכשיו להטיב את מעשינו שע”י התשובה הזאת נהפוך את מדת הדין למדת הרחמים ונזכה בחזרה לבנין בית המקדש ולקרבת ה’.

♦סיפור:♦
“…כִּי הִוא חָכְמַתְכֶם וּבִינַתְכֶם לְעֵינֵי הָעַמִּים… וְאָמְרוּ רַק עַם חָכָם וְנָבוֹן הַגּוֹי הַגָּדוֹל הַזֶּה” (ד, ו)

רבי יהונתן אייבשיץ היה ידוע לחכם ופקח גדול, פעם קרא לו המלך וא”ל הרי אתה חכם וחכם עדיף מנביא (עי’ ב”ב דף י”ב:) אם כן תגיד לי אני רוצה ללכת לעיר אחת ויש בה שני שערים להכנס, באיזה שער אני אכנס, א”ל אני אכתוב את התשובה בפתק ונסגור את הפתק ואחרי שתעבור ותכנס תפתח את הפתק, לקח רבי יהונתן את הפתק וכתב בו מלך פורץ גדר לעשות לו דרך, והמלך הזה כשהגיע לעיר ההיא לא ידע מה להחליט באיזה שער להכנס, בסוף עלה לו רעיון ואמר לעבדים שלו שיפרצו לו את החומה ויעשו שם שער חדש והוא יכנס משם וזה ודאי רבי יהונתן לא העלה על דעתו, אח”כ פתח את הפתק וראה מ”ש שם מלך פורץ גדר לעשות לו דרך, ובזה נוכח לראות את החכמה הגדולה שיש לחכמי ישראל, וכמו שכתוב בפסוק שהעמים יאמרו “רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה”, ואפילו שגם אצל הגויים יש חכמה וכמ”ש חז”ל (איכה רבתי פרשה ב’ י”ג) חכמה בגויים תאמין תורה בגויים אל תאמין, אבל בכל זאת חכמה כמו שיש לחכמי התורה אין לגויים. (דרש יהודה)

♦הלכה:♦
(ענייני טו’ באב)
א. אמרו חז”ל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, וירבה בו מעט בשמחה כי יש עילוי לשכינה.

ב. יזהר להוסיף בתורה מיום ט”ו ואילך, ובפרט בלילות כי מעתה הלילות נעשים ארוכים, ואמרו חז”ל מי שמוסיף – מוסיפים לו.

ג. ביום כ’ לחודש אב עושים התרת נדרים שהוא ארבעים יום קודם ר”ה, וטוב לעשות התרה בעשרה. ונהגו עוד לעשות התרה בער”ח אלול שהוא ארבעים יום קודם יום הכיפורים, ומנהג יפה הוא כדי שיוּתַר לו נזיפה ונדוי בבי”ד של מעלה. ויזהר מכאן ואילך בכל ענייניו שלא יתחייב נזיפה או נידוי בבי”ד של מעלה, כדי שתהיה תפילתו נשמעת בר”ה וביוהכ”פ.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560
לרשימת תפוצה לשלוח בקשה ל: 052-3325778

 

בעזרת ה יתברך החלו לשדר שידור ישיר בשעה 19:15 משיעורו של מורנו ורבנו המקובל הצדיק רבי בניהו שמואלי שליט”א דרך אתר ידידי ישבת נהר שלום לזיכוי הרבים.
וכמובן שלאחר מכן השיעור יעלה גם בצפיה ישירה באתר ידידי הישיבה.

🔴תזכורת🔴
ביום ט”ו באב הרב המקובל הצדיק רבי בניהו שמואלי שליט”א יערוך סדר תפילה מיוחד למציאת הזיווג ולמציאת חן וחסד והסרת עיכובים. וכל זה בתרומה של  55 ₪  הזדרזו והרשמו במשרדי הישיבה: 02-624-9000

תגים

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close