מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת בראשית תשע”ח

בס”ד
חס”ה = (חידוש סיפור הלכה)
לפרשת בראשית ה’תשע”ח

♦חידוש:♦
“ויקרא ה’ אלהים אל האדם ויאמר לו איכה” (ג, ט)

בכל זמן קורא ה’ לכל אדם (על־דרך “בת־קול שמכרזת בכל יום”) ואומר לו: “איכה”, איה אתה בעולם. הנה לאדם נקצבו ימים ושנים, שבכל יום ובכל שעה יעשה הטוב עם ה’ ועם אנשים, ועל כן התבונן, איה אתה בעולמך, כמה שנים עברו עליך ומה עשית באותן השנים. (בעל התניא)

♦סיפור:♦
בתקופה מסוימת בה היו נתונים משפחות אברכים מתלמידי “החפץ חיים” במצוקה כלכלית קשה, בא אל החפץ חיים תלמידו רבי שמואל גריינמן בהצעה, וכה אמר: “אני מוכן לוותר על השכר המגיע לי עבור הנחת תפילין של יום אחד, ותמורת זאת אבקש מהקב”ה שישפר את מצב המשפחות המסכנות”.

ענה לו החפץ חיים שדבר זה אינו אפשרי והוא הסביר לו את הדבר על פי משל לאדם שנכנס לחנות ומבקש לקנות סוכריה אחת כשבידו שטר של מליון רובל. אומר לו המוכר: “אילו קנית ממני סחורה בסכום המתקרב לסך הנקוב בשטר, הייתי לוקח ממך את השטר ונותן לך עודף מסך כה גדול. אולם על קניה בסכום כה פעוט, אין זה מקובל לתת עודף מסך כה גדול”.
וכן לעניננו, אמר החפץ חיים, אתה מגיש לקב”ה סך כה גדול כמו שכר מצות הנחת תפילין, ותמורת זה הנך מבקש שיפור במצב הגשמי של אברכים ומשפחותיהם. הרי מגיע לך סך עצום של עודף שאותו לא נותנים בדרך כלל, ולכן עסקה זו איננה ניתנת לביצוע.

♦הלכה:♦
(הלכות תלמוד תורה)
א. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורין, בין בחור בין זקן גדול שתשש כחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אשה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר “והגית בו יומם ולילה”.
ב. ברית כרותה שכל הקובע תלמודו בבית הכנסת או בבית המדרש, לא במהרה הוא שוכח. וכל היגע ועמל בתלמודו בצינעא מחכים, שנאמר ואת צנועים חכמה. וכל המשמיע קולו בשעת תלמודו, תלמודו מתקיים בידו.
ג. כל מי שאי אפשר לו ללמוד כראוי מפני רוב טרדותיו, או מפני שאינו יודע ללמוד, יתרום בעין יפה לישיבות ולמוסדות התורה, או יחזיק בתלמיד חכם השוקד על לימודו, ויהיה נחשב לו כאילו עסק בעצמו בתורה.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560
לרשימת תפוצה לשלוח בקשה ל: 052-3325778

לקראת השנה החדשה ותחילת התורה הקדושה אנו זוכים לשבות השבת פרשת בראשית באתרא קדישא מירון יחד עם מורנו ורבנו המקובל הצדיק רבי בניהו שמואלי שליט”א יה”ר שזכות רבי שמעון בר יוחאי תעמוד לכם ולבני ביתכם להצלחה והתעלות ברוחניות ובגשמיות אמן.

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close