מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת תולדות תשע”ט

בס”ד חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)
פרשת תולדות – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“וְיִתֶּן לְךָ הָאֱלֹהִים מִטַּל הַשָּׁמַיִם” (כז, כח)
כתב מהרח”ו שיעקב תיקן בלקיחת הברכות את חטאו של אדה”ר, כי אדה”ר נצטוה שלא לאכול מעץ הדעת והנחש פיתה אותו והבטיח לו שישיג השגות רוחניות עליונות מאד אם יעבור על רצון ה’, והאדם התפתה ושמע לקול אשתו ואכל, כתוצאה מכך באו לעולם ט”ל קללות. עשר לאדם, עשר לחוה, עשר לנחש, ותשע לאדמה.


ועתה יעקב אבינו גלגול של אדה”ר ורבקה של חוה, וחוה שאז פיתתה אותו עתה היא מתקנת זאת ומצוה על יעקב שהוא אדה”ר – בעלה בגלגול הקודם, לקבל את הברכות לתקן את הקללות שהם גרמו ע”י חטאם, וכן אז אדה”ר גורש מג”ע ועתה נכנס עמו ריח ג”ע כי ביטל רצונו מפני נבואת אמו, ולכן זכה לנתינת ט”ל מן השמים כנגד ט”ל קללות.

♦סיפור:♦
וַיִּגְדְּלוּ הַנְּעָרִים וַיְהִי עֵשָׂו אִישׁ יֹדֵעַ צַיִד אִישׁ שָׂדֶה וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם ישֵׁב אֹהָלִים (כה, כז)
פירש רש”י: שכל זמן שהיו קטנים לא היו ניכרים במעשיהם, אולם כיון שנעשו בני שלש עשרה – זה פירש לבתי מדרשות, וזה פירש לעבודת גילולים.
לצדיק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב היה בן, זאב שמו. היה הילד זאב ככל הילדים בני גילו – כמותם למד, וכמותם השתובב ושיחק. כאשר התקרב לגיל שלוש עשרה, פנה אביו הצדיק לסופר סת”ם מומחה, בבקשה כי יכתוב תפילין עבור בנו יקירו. ניגש הסופר למלאכה בקדושה ובטהרה וברב רגש, הן לא בכל יום מזדמן לו לסופר לכתוב תפילין לבנו של צדיק הדור!
כאשר סיים, בא הסופר לרבי יחיאל מיכל והראה לו את הפרשיות. שמח רבי יחיאל מיכל בפרשיות המהודרות, אולם בקשה אחת היתה בפיו: קודם שתכניס את הפרשיות לבתים, הבא אותם אלי שוב. כעבור זמן בא הסופר ובידיו הבתים והפרשיות. נטל רבי יחיאל מיכל את הפרשיות בידיו והחל בוכה בכי חרישי מעומק הלב. והדמעות דמעות קודש, גולשות לתוך בתי התפילין… והסופר רואה ומשתומם.
כאשר נרגע הרבי מבכיו, היו בתי התפילין מלאות מדמעותיו. רוקן הרבי את הבתים יבש אותם פנה ואמר לסופר: עתה, רשאי אתה להכניס את הפרשיות אל תוך הבתים…
בהגיע היום והנער זאב החל להניח תפילין, וראה זה פלא, שינוי חל בנער ללא הכר, ליבו התמלא באהבת תורה ויראת שמים, ומאז עלה ונתעלה עד שהיה לאחד מגדולי הדור.

♦הלכה♦
(קריאת ההפטרה)
א. אחר קריאת התורה מפטירין בנביא, מפני שפעם גזרו גזירה שלא לקרות בתורה, ותקנו אז לקרות בנביאים מענינה של פרשה. ואף שנתבטל הגזירה וקוראין בתורה, אפילו הכי תקנו שהמפטיר יקרא בנביא כ”א פסוקים.
ב. הציבור יכוונו לשמוע ברכות המפטיר ויענו אחריהם “אמן”, ויעלו להם להשלים מנין מאה ברכות שחסר מניינם בשבת.
ג. נוהגים שמי שנפטרו אביו או אמו במשך י”ב חודשים לפטירתם, עולה מפטיר וקורא ההפטרה בקול רם, וכן משתדל בכל שנה ושנה בשבת שקודם יום היארצייט. ואם אין הבן בקי ויודע לקרות ההפטרה בדקדוק, עדיף שיתן לאדם יר”ש שבקי במקומו שיעלה מפטיר ויקרא ההפטרה.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום ומבורך

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

 

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

 

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close