מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת וישלח תשע”ט

בס”ד חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)
פרשת וישלח – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“עִם לָבָן גַּרְתִּי וָאֵחַר עַד עָתָּה. וַיְהִי לִי שׁוֹר וַחֲמוֹר” (לב, ה-ו)
עם לבן הרשע גרתי ותרי”ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים (רש”י).
בעת ששהה מרן הגרי”ז זצ”ל בקריניצא, פגש בו הראבינר של המבורג, ואמר לפניו דבר תורה. הנה לכאורה היאך זה יתכן במציאות לחיות עם רשע כלבן, ועם כל זה “תרי”ג מצוות שמרתי” לשמור ולדקדק על כל פרט, וכי לבן הרשע הניח לו לברך, להתפלל וכדו’.
על זה ענה יעקב “ויהי לי שור וחמור”, שלבן שאצלו גרתי, הוא היה בעיני כשור וחמור, ולכך לא הושפעתי ממנו כלל, זה כמו שמעולם לא שמענו על אדם שעבד ברפת 20 שנה שיעשה מוּ מֵה…


והנה אף שאין זה הפשט בפסוק, מ”מ עצם הדבר נכון הוא, שאם האדם יתן איזו חשיבות לרשעים, הרי אז כבר לא יוכל לקיים כל התרי”ג מצוות, וזאת בנוסף לזה שיש איסור לכבד ולהחשיב הרשעים, ורק אם מחשיבם כ”שור וחמור” ופחות מזה, אז יתכן שיהיה מצב כזה של “לא למדתי ממעשיו הרעים”.

♦סיפור:♦
“ואתה אמרת היטב איטיב עמך” (לב, יג)
מסופר על הרבי משה ליב מסאסוב זצ”ל שהיה אומר: רבש”ע כל מה שאתה עושה בודאי לטוב הוא, אבל יש טובה שמגיעה מתוך טובה, דהיינו הטובה נראית גם לעין, ויש טובה שיוצאת מתוך רעה. לפיכך הנני מבקש ממך שתתן לנו טובה שיוצאת מתוך טובה כפי שאמר יעקב אבינו ואתה אמרת “היטב איטיב עמך” – טובה מתוך טובה. ואכן למרות שהקדוש ברוך הוא משפיע טובה גם על צדיקים וגם על הרשעים, ההבדל הוא בכך שלצדיקים המטרה היא להטיב, ולרשעים המטרה להאבידם מן העולם, וזהו פשוטו של הפסוק “היטב איטיב” שתהיה הטובה מתוך כוונה להטיב ולא מתוך כוונה של אבדון חלילה (לבוש יוסף).

♦הלכה♦
הדלקת נר חנוכה
א. מצוה להניח נרות החנוכה בטפח הסמוך לפתח משמאל הנכנס, כדי שתהיה מזוזה מימין ונרות חנוכה משמאל, והאדם שהוא נכנס ויוצא, לובש ציצית שהוא טלית קטן שעליו ונמצא שהוא מוקף במצוות.
ב. החנוכיה מניחה למעלה משלשה טפחים (היינו 24 סנטימטר) מקרקע הדירה, ומצוה להניחה למטה מעשרה טפחים, ובדיעבד אם הניחה למעלה מעשרה טפחים יצא, ועל פי הסוד טוב להניחה מעט למעלה משבעה טפחים (דהיינו 56 סנטימטר). ואם הניחה למעלה מעשרים אמה לא יצא ידי חובה אף בדיעבד.
ג. הגר בבית שיש (שם) בו כמה קומות, מצוה שיניח החנוכיה בחלון, או במרפסת הפונה לרשות הרבים כדי לקיים מצות פרסומי ניסא. אמנם אם הוא גר בקומה שהחלון גבוה מרשות הרבים עשרים אמה (9.60 מטר), יניח החנוכיה בפתח הדירה מבפנים, היות ואין בזה כל כך היכר לרשות הרבים, אלא א”כ יש בנינים גבוהים כנגד החלונות של ביתו שעל ידם יכול להיות פרסום הנס, ובשום אופן לא ישים את החנוכיה על צד המרפסת מבחוץ, כי אם יש מהקרקע 9.60 מטר עד המרפסת לא יצא ידי חובתו אף בדיעבד.
ד. הנשים צריכות להזהר שלא לעשות מלאכה מעת הדלקת הנרות עד חצי שעה מהדלקתם, ואין להקל בזה, כי כן קבלו עליהם מזמן קדמון.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום ומבורך
מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

 

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

 

הצג עוד

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close