מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת וישב תשע”ט

בס”ד חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)
פרשת וישב – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“אַיֵּה הַקְּדֵשָׁה הִוא בָעֵינַיִם עַל הַדָּרֶךְ” (לח, כא)

אמר ר’ מאיר אבוחצירא זצ”ל, אנשים מחפשים כל מיני מנהגים טובים להשפיע עליהם קדושה, עיקר הקדושה נמצאת בעיניים. כשאדם הולך בדרך ועוצם עיניו מראות ברע, באותו רגע מושפעת עליו קדושה עליונה. וזה שאמר הכתוב: “איה הקדשה”, היכן נמצאת הקדושה, “היא בעיניים”!


כמובן שלא יצא לדרך כדי לעצום את עיניו, אלא שאם נזדמן לו לאדם ללכת כבר בדרך, ילך בדרך נקיה וישמור את עיניו. ובאותו רגע שאדם עומד בניסיון ושומר את עיניו. ומובא בספרים הקדושים שזהו זמן ועת רצון, והאדם יכול להתפלל ולבקש בקשות מה’ יתברך. ולאחר מספר פעמים שיתגבר על נסיונות הראיה, ירגיש האדם כח רוחני שעוזר לו בשמירת העיניים. ויהי רצון שנזכה “והאר עינינו בתורתך”.

♦סיפור:♦
“וַיַּעֲזֹב בִּגְדוֹ בְּיָדָהּ וַיָּנָס וַיֵּצֵא הַחוּצָה” (לט, יב)
מסופר על מהר”י קארו בעל הב”י זצוק”ל שהיתה לו שותפות עם יהודי אחד ושניהם התפרנסו ממנה, לשותף היו טענות אין ספור על הרב, הראש שלך לא בעבודה כי אם בלימוד, והשפתיים שלך כל היום בתורה ותפילה, אתה מאחר, אתה יוצא מוקדם, וכל זה למרות שהתנו על זה בהתחלה.
השותף הודיע לו הפרד נא מעלי, עשו חשבון כמה הסחורה שבחנות נתן לו חצי הכסף ונפרדו אמר מרן הב”י, לה’ הישועה והלך ללמוד תורה אמרה לו אשתו מה סחרת היום אמר לה למדתי ושכחתי, מחר נעשה הסחורה. למחרת הלך לשוק ואחד הציע לו איזה מכתש שחור משחור, מרן לא הביט בטיב הסחורה והביא לביתו, אשתו ראתה זה חשכו עיניה אך לא אמרה דבר והיא פנתה לנקות המכתש והרב הלך לבהמ”ד. ונדהמה כי גילתה שאחרי השיכבה השחורה המכתש של זהב טהור, בלילה נגלה המוכר בחלום לרב ואמר לו אני מזלך הטוב והייתי מחכה הרבה זמן שתיפרד מהשותף.

♦הלכה♦
(הדלקת נר חנוכה)
א. זמן הדלקת הנרות הוא בצאת הכוכבים, כעשרים דקות לאחר שקיעת החמה. ונוהגים העולם להתפלל תפילת ערבית ואחר כך להדליק נרות חנוכה. ומי שלא התפלל קודם, יכול להדליק ואח”כ להתפלל ערבית. ונמשך זמנה עד שתכלה רגל מן השוק, דהיינו כחצי שעה אחר צאת הכוכבים. ומ”מ אם לא הדליק בתחילת הלילה, הולך ומדליק כל הלילה כל עוד בני הבית נעורים, ומספיק בשנים שיהיו נעורים. אבל אם בני הבית ישנים, ידליק בלא ברכה.
ב. בערב שבת צריכין להזהר, להתפלל מנחה קודם ורק אח”כ להדליק נרות חנוכה. ולא יעשו כמנהג בורים שמדליקין נרות חנוכה קודם ואח”כ מתפללים מנחה. ומיהו אין להתפלל בביתו ביחיד ולבטל תפילה בציבור בשביל זה, אלא אם לא אפשר, ידליק קודם מנחה ויתפלל אח”כ בציבור. עוד צריכים להזהר בערב שבת, להוסיף שמן בנרות חנוכה יותר מכל יום, שיעור שידלקו עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים, ואם לא, יש אומרים שלא יצא ידי חובה ויש בזה חשש ברכה לבטלה.
ג. בלילה ראשון של חנוכה מברך שלש ברכות: אשר קדשנו במצותיו וציונו ל’הדליק נ’ר ח’נוכה, שעשה נסים לאבותינו, ושהחיינו. ובשאר הלילות שתי הברכות הראשונות בלבד. ואחר שהדליק נר ראשון יאמר: “הנרות הללו אנחנו מדליקין”.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום ומבורך
מרדכי פרץ
מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

 

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

 

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close