מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת ויחי תשע”ט

בס”ד חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)
פרשת ויחי – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“בך יברך ישראל לאמר ישימך אלהים כאפרים וכמנשה” (מח, כ)

יש להבין מדוע אמר דווקא “כאפרים וכמנשה”, ולא כאחד משאר השבטים?

והביאור הוא שאמר יעקב ליוסף, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, כי י”ב השבטים אין בזה גדולה שיהיו צדיקים ות”ח כי הם גדלו בביתם של יעקב ויצחק, מקום שבודאי יגדלו להיות ת”ח, אולם מנשה ואפרים שגדלו בתפנוקים של בית מלך וגדלו במצרים בסביבה של עובדי ע”ז בסביבה של טינופת ופיתויים עם ערוות הארץ, ועם כל זה היו לגדולים לכן אמר יעקב “לי הם”.
ולכן בירך “בך יברך ישראל לאמר ישימך אלהים כאפרים וכמנשה”, כי ידע מה יהיה עם הבנים בדורות שלנו, שהם יצטרכו כח עצום לעמוד במצבים קשים בזמן שהרחוב קשה מאוד ויש פיתויים גדולים. לכן בירך אותם שיהיו כאפרים וכמנשה – שאע”פ שהיו במקום קשה בכ”ז שמרו את עצמם והיו צדיקים.

♦סיפור:♦
“יהודה אתה יודוך…” (מט, ח)
סיפר הרב בידרמן שליט”א, שבאחד ממוצאי השבתות בבני ברק, האוטובוסים של קווי 402 לכיוון ירושלים איחרו מלבוא והצער והלחץ היה גדול. לפתע הגיע קו 318 לרחובות (כמדומני). הנוסעים ביקשו ממנו – עקב העיכוב הרב של קו 402 – אם אפשר באופן חריג וחד פעמי לשנות את נתיב המסלול לירושלים, כיוון שממילא אין ממתינים בתחנה לרחובות. לאחר הפצרות רבות מאוד הוא הסכים, אי אפשר לתאר את מבול הברכות והתודות שקיבל אותו נהג מהנוסעים. כשסיים את המסלול, הוא סיפר לנהגים על ‘התרגיל’ שהוא עשה. הוא סיפר שכבר מלכתחילה הוא קיבל סידור נסיעה לירושלים של קו 402, אך הוא ידע שהוא הולך לקבל הרבה נזיפות וכעסים על האיחור הרב שהא איחר. אמר הנהג, למה שני אקבל נזיפות, אני אחליף ל-318 ולא רק שאקבל נזיפות, אלא גם אתברך בברכות- קוראים יקרים, דעו לכם, הרבה פעמים רואה הקב”ה שיש לנו מסלול רגיל, אנחנו מתלוננים וממורמרים, ואומר הקב”ה: “לא טוב לכם המסלול הרגיל? אין בעיה, אני אקח לכם אותו ואתן לכם להרגיש קצת מה זה 318 עד שתתחננו שאני אחזיר ל-402”. למה לחכות ח”ו שייגעו לנו בשגרה? ילד יש בלילה במטה והוא בריא, כמה תודה לקב”ה צריך על הדבר הרגיל הזה שהוא לא צריך רופא… ה’ יזכנו!

♦הלכה♦
(ימי  השובבי”ם)
א. מנהג קדום בכל ישראל להתענות בימי השובבי”ם ת”ת (ראשי תיבות של הפרשיות שמות עד תצוה), המסוגלים מאד לתקן פגם הברית יותר משאר זמנים. ויזהר משיחה בטלה ושחוק שעיקר התענית אינו אלא להכנעת הלב.
ב. יזהר מאד משחוק וקלות ראש וראיות אסורות והרהורים רעים, ואמרו (סוטה ח.) אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות. וכתיב (במדבר טו, לט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ודרשו רז”ל (במדבר רבה פר’ נשא פרשה י) אלו הלב והעינים שהם שני סרסורי החטא. והיינו, כי מלבד איסור העריות עצמו, אסרה תורה באיסור לאו נפרד, גם את ההסתכלות בפני עצמה.
ג. אם רוצה לילך לדבר מצוה, ויודע שיש שם פריצות או יבוא לידי הרהור, אל ילך לשם. ומכל מקום, קודם צאתו לשוק, או למקומות אחרים שמוכרח לילך לשם, יתפלל להשי”ת שלא יכשל בראיה אסורה.
ד. התיקון לפגם העינים, הוא שיבכה על עוונותיו ועל חורבן ביהמ”ק, ועל אדם כשר שמת. גם ינד שינה מעיניו ויקום בחצות לילה, או עכ”פ באשמורת הבוקר. וכן יסתכל בדברי קדושה, כגון באותיות ספר תורה, או בפני רבו, וכן יסתכל בציציותיו תמיד. וכן ילמד תורה שבע”פ לאור הלבנה ומצטער מעט בעיניו בקושי ראייתו, עי”ז מתקן מה שפגם בראייתו.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום ומבורך
מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

 

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

 

כתבות קשורות

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close