מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת שמות תשע”ט

בס”ד חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)
פרשת שמות – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“בך יברך ישראל לאמר ישימך אלהים כאפרים וכמנשה” (מח, כ)
כתב החפץ חיים שמשה היה מהרהר בלבו ואומר מה חטאו העם הזה שנשתעבדו יותר משאר האומות, ראה שני אנשים (דתן ואבירם) מריבים. אמר לרשע למה תכה רעך? אמר לו הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? אז נתישבה דעתו של משה ואמר “אכן נודע הדבר”, כעת אני מבין על מה השעבוד הנורא הזה, משום שיש בהם עוון לשון הרע.

לכן בתקופת הפרשיות של ימי השובבי”ם עם ישראל מתקנים את חטא הלשון ומרבים בתענית דיבור אף בדבור חול משום שעל ידי הדיבורים בסופו של דבר נגרם איסור לשון הרע ורכילות, ועוון הזה חמור עד מאוד משום שכשאדם חוטא בשאר אבריו, בורא מלאך של חבלה בלי פה, ואז הקדוש ברוך הוא מרוב טובו מטה הדין כלפי חסד, אבל מי שמדבר לשון הרע בורא מלאך מקטרג הנברא עם פה ולשון, כי מכיון שנברא על ידי הדבור הוא כבר מקטרג במו פיו ותובע את שלו.

♦סיפור:♦
“כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ” (א, כב)
סיפר הרה”ג המקובל רבי דוד דניאל הכהן שליט”א ראש ישיבת מהרח”ו על השכנים שלו מעיר ב”ב, אדון בנימין כהן ורעיתו ז”ל, זוג שחזרו בתשובה שלימה והיו להם ארבעה ילדים, וביתם היה מתנהל אך ורק בדרך ישראל סבא. פעם כשאשה היתה חולה בעיניים נכנסה להריון ואמרו לה הרופאים שזה לא טוב בשביל עיניה היות ואם תמשיך בהריון זה, יכולה להתעוור ולכן עליה לעשות הפלה. היא לא ידעה שצריך לשאול רב ובתמימותה עשתה הפלה, אח”כ סיפרה זאת לשכנים והסבירו לה את חומר האיסור הלכה לרב וואזנר שליט”א וסיפרה לו והוא הורה לה שלא תחשוש מהריון ולא תשים לב לדברי הרופאים וכך עשתה, ואחרי שנה נולד להם בן. לאחר זמן נסעו עם כל בניהם לבקר את ההורים ובדרך ב”מ קרתה תאונה מחרידה וכולם נהרגו חוץ מן הילד הנולד שעף דרך החלון וחי, היתה לויה עצומה והרב וואזנר השתתף והספיד ואמר כמה דבר גדול הוא לא להמנע מהריון כי אם היתה האשה הזו נמנעת לא היה נשאר מהם זכר.
כיון שהסבים היו חילונים, מסרו את הילד למשפחה חילונית שתגדל אותו כמה שנסו להשפיע עליהם שיתנו אותו לגדלו לתורה לא רצו. והנה יום אחד באה הסבתא ומסרה אותו לאדמו”ר מנדבורנא לגדלו, וכאשר שאלו אותה מה הענין? אמרה שבנה בא בחלום ורצה להכות אותה אם לא תמסור את הילד לחינוך של תורה ומצוות.
אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף וידוע שיש אוצר למעלה מלא נשמות שהן צריכות לרדת לזה העולם, ורק אז יבא משיח. א”כ מי שרוצה לקרב את הגאולה לא ימוש מלהביא ילדים לעולם. ויש אנשים החושבים לא להביא ילדים כדי למנוע מעצמם צרות ויסורים, נשיב להם, אם הקב”ה רוצה להביא על האדם צרות יש הרבה דרכים למקום, וא”כ לא ירויח כלום.

♦הלכה♦
(ימי  השובבי”ם)
א. תיקון גדול ומנהג ותיקין להתענות בימי השובבי”ם לתקן פגם היסוד. וי”א שעיקר התיקון הוא בשנה מעוברת, בפרשיות שובבי”ם ת”ת, ועל כן גם מי שהוא תש כח ואינו יכול להתענות בכל שנה, יתאמץ בשנה מעוברת לעשות התיקון.
ב. עיקר התענית להתקדש ולהתנזר מתאוות העוה”ז ולא להתפתות אחר היצה”ר.
ג. חשוב מאד לקבל על עצמו תענית דיבור והוא טוב בכל השנה ובפרט בימי השובבי”ם.
ד. אחד מהתיקונים הגדולים לעוון הידוע הוא שיקרא קריאת שמע שעל המיטה בכוונה גדולה ועצומה וסגולתה רמה ונשאת וגבהה עד מאד לבטל ולהשמיד המזיקים שנבראו מכח העוון הנז’.
ה. האריז”ל הפליג מאד במעלת הטבילה, שאין דבר יותר מוכרח וצריך אל האדם לענין ההשגה, כמו הטבילה, שצריך שיהיה האדם טהור בכל עת, כי כל שלא טבל, הרי הטומאה ניכרת היטב במצחו.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום ומבורך

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close