מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת בא תשע”ט

בס”ד חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)
פרשת בא – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“וְהָיָה לְךָ לְאותֹ עַל יָדְךָ וּלְזִכָּרוןֹ בֵּין עֵינֶיךָ לְמַעַן תִּהְיֶה תּורַֹת יְהוָה בְּפִיךָ כִּי בְּיָד חֲזָקָה הוצִֹאֲךָ יְהוָהֹ מִמִּצְרָיִם” (יג, ט)
אמרו חז”ל (מנחות מד.) כל המניח תפילין מאריך ימים, שנאמר: ה’ עליהם יחיו. ונראה הטעם לזה על פי מה שמובא במדרש (תהילים, מזמור א): אמר רבי אלעזר: אמרו ישראל לפני הקב”ה: רבונו של עולם, רוצים אנו לעסוק בתורה יומם ולילה, אבל אין לנו פנאי, אמר להם הקב”ה: בני, קיימו מצות תפילין, ואני מעלה עליכם כאילו עסקתם בתורה יומם ולילה, ע”כ.

ולכן, כשם שהתורה מאריכה ימים, כמו שנאמר: “כי חיים הם למוצאיהם”, וכן נאמר: “כי מוצאי מצא חיים”, וכן נאמר: “עץ חיים היא למחזיקים בה”, כך המניח תפילין שנחשב לו כאילו עסוק בתורה יומם ולילה, לכן יזכה לאריכות ימים, וזהו ביאור הכתוב: “והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה’ בפיך” (מאור ישראל).

♦סיפור:♦
*הִנְנִ֨י מֵבִ֥יא מָחָ֛ר אַרְבֶּ֖ה בִּגְבֻלֶֽךָ (י, ד)
תשי”ח – ערב שמיטה. קיץ של ערב שמיטה דומה ליום ששי אחר חצות. עובדים בקדחתנות, חורשים, זורעים, מכינים בור תחמיץ, שבו ישמר האוכל לבהמות, הכל צריך להיות מוכן מבעוד מועד. כאשר קדושת שביעית תשי”ט, תפרוס כנפי קדושתה על פני כל ארץ ישראל, תהיה קוממיות מוכנה ל”שבת הארץ”. התבואה למאכל בהמות שנזרעה בערב שביעית, גדלה והצליחה, בעוד ימים אחדים עתידים לקצור אותה כדי להאכילה לבהמות בשנת השמיטה בקדושת שביעית כראוי.
באותם ימים הופיעו נחילי ארבה מכיוון מצרים והתפשטו על פני כל הנגב. באחד הבקרים התדפקו תושבי קוממיות על דלת ביתו של הרב, וסיפרו בהתרגשות שהארבה מתקרב ונשקפת סכנת כליה לכל היבול שהוכן במאמץ כה רב. הרב, שכל אנשי הכפר הכירו את אמונתו התמימה, הרגיע את החברים הנרגשים באמרו: “התיצבו וראו את ישועת ה’ היום”.
נחילי הארבה החלו מתקרבים לאיזור, ענני ארבה כיסו את שמי הנגב, והחלו לנחות על פני השדות, אולם בהגיעם לשדות קוממיות, כאילו יד נעלמת עצרה בהם. תוך זמן קצר פנו הנחילים לאחור ולא הגיע ארבה אחד לכל גבול קוממיות. ישועת ה’ כהרף עין.

♦הלכה♦
(הלכות ברכות)
א. יזהר מאד שלא יזרוק הברכה מפיו אלא יכוין בעת אמירת הברכה ויברך לאט ובנחת. ובעת שמברך אסור לעשות שום מלאכה.
ב. כל דבר שמברך עליו לכתחילה יאחזנו ביד ימין ויברך. ואין לתחוב הפרי שמברך עליו בסכין ויאחזנו בימינו כי הם שני הפכיים; הימין – ממנו תוצאות חיים, והסכין מקצר.
ג. צריך להזהר שלא יפסיק בין ברכה לאכילה או שתיה יותר מכדי דיבור, דהיינו כדי אמירת “שלום עליך רבי”.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום ומבורך

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560


⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close