מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת פסח-אחרי מות תשע”ט

בס”ד
חס”ה לחג ושבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

יום טוב ראשון פסח ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
חג הפסח
מובא בזוה”ק שאותה הארה של קדושה שהושפעה על עם ישראל שיצאו ממצרים, ניתנת בכל דור ודור לכל יהודי, ואף אם לא עשה הכנות כראוי, וכ”ש אדם המכין עצמו קודם הפסח, ובלילה הזה מנצל כל רגע לעבודת ה’, ונזהר מלדבר דברים בטלים, ומיד אחר התפילה מגיע לביתו בשמחה ומתחיל את סדר ההגדה, שמח כאוסף מרגליות, ומספר בשמחה סיפור יציאת מצרים באריכות גדולה.

וגם לאחר שסיים את הסדר עם בני ביתו, ישב ויעסוק בסיפור יציאת מצרים – ובפרט בדברי רשב”י בזוהר הקדוש, ששם מובא דברים נפלאים על יציאת מצרים – מובטח לו שיוכל לעבוד את ה’ בקלות בכל ימות השנה.

♦סיפור:♦
רבי יהונתן אייבשיץ והאפיקומן
מעשה אירע בימי ילדותו של רבינו יהונתן אייבשיץ; בליל חג הפסח, משהגיעה שעת אכילת האפיקומן, ראה אביו שהאפיקומן אינו תחת ידו. הוא הבין כי ידו של בנו החריף היתה בכך, ואף כששאלו על כך לא כיחד הנער, אלא שהצהיר כי לא ישיבנו עד אשר יבטיח לו אביו לרכוש עבורו חליפת בגדים חדשה לאחר החג. שעת חצות שקרבה הכריחה את האב להסכים למשאלת בנו ללא היסוס.
אלא שכיון שאף האב היה חריף, מיד אחר שהשיב לו הילד את האפיקומן, הכריז כי לא יחלק לו, ולו פיסה אחת של אפיקומן למצוה, עד שלא ישחררנו מן ההבטחה הכובלת.
מה רבה היתה ההפתעה, כאשר הילד שלף לפתע פיסת מצה מכיסו, הכריז: “הריני מוכן ומזומן לקיים מצות אכילת אפיקומן” ואכלה בחדוה בלתי מוסתרת.
‘סליחה’ – אמר הילד השנון לאביו, ‘אך כיון ששיערתי בליבי כי עלול אתה לסרב לתת לי את האפיקומן עד שאוותר על ההבטחה, נטלתי לי את חלקי עוד קודם שהחזרתי לך – ואת הבטחתך מוכרח אתה לקיים!’.

♦הלכה♦
ערב פסח
א. נהגו שהבכורות מתענים בערב פסח זכר לנס שנעשה לבכורי ישראל שפדאם ה’ בשעה שהרג את בכורי מצרים, אולם בדורות אלו שירדה חולשה לעולם נהגו הבכורים להקל להפסיק התענית על ידי השתתפות בסעודת מצוה כמו סיום מסכת. אלא שצריך להקפיד להקשיב לסיום המסכת וכן לאכול שיעור כזית פירות או עוגה.
ב. אסור לאכול מצה ביום י”ד ניסן מעלות השחר, כדי שיאכל את המצה לתיאבון בליל פסח. אבל מותר לאכול מצה עשירה [=מצה שעשויה מקמח ומי פירות ובלי מים כלל], ומצה מבושלת או מטוגנת.

ספירת העומר
א. החל ממוצאי חג ראשון של פסח (אחר תפילת ערבית) מתחילים לספור ספירת העומר.
ב. טוב לומר בתחילת ימי הספירה “אני מכוין שלא לצאת ידי חובת הברכה והספירה של העומר בשמיעתי אותם מפי השליח ציבור או אדם אחר, אלא רק שאברך ואספור העומר בעצמי”.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת חג שמח ושבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות