מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת אמור תשע”ט

בס”ד
חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת אמור ה’תשע”ט
♦חידוש:♦
“וַיֹּאמֶר ה’ אֶל מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם” (כא, א)
פרש”י “אמור ואמרת” להזהיר גדולים על הקטנים.
ידוע כי כל מי שדבוק בחכמים ובצדיקים אשר מפיהם אנחנו חיים הרי הוא הולך ומתעלה בתורה ויר”ש מכיון שלומד הוא ממעשיהם.

ועוד שכאשר החכם רואה אותו, הוא מאיר לו פנים ומשפיע לו תורה ויר”ש. וז”ש יברך ה’ הקטנים עם הגדולים, פי’ אם הקטנים הם מחוברים לגדולים גם הם בכלל הברכה, וז”ש להזהיר גדולים על קטנים, פי’ שהגדולים שבדור יזהירו ויאירו על הקטנים, יחברו אותם עמם בעבודתם ובפרט כאשר הם רואים שהקטנים רודפים אחריהם וחפצים מאוד להתעלות אז הם מחברים אותם יותר.
כשעולים למירון להילולא של התנא האלקי רשב”י הקדוש, יוצאת בת קול ומכרזת – עולו ואתכנשו להילולא דבר יוחאי ואשרי הזוכה לשמוע בלבו הכרזת הבת קול ובא להתחבר אל הרשב”י זיע”א ולינוק שפע קדושה לזכות להיות יר”ש ות”ח. ומי שזכה צריך לנצל בכל כוחו את הימים הספורים שזוכה לישב בצלו דרשב”י לשאוף ולהתחבר אליו ככל האפשר. ה’ יזכנו.

♦סיפור:♦
מעשה ביהודי שבלהט הוויכוח נשבע ברבי שמעון בר יוחאי. להפתעת הכל קם נכרי אחד ומחה בו בחימה: כיצד מעז אתה להזכיר שמו של אדם קדוש זה.
תמהו הכל: מה לך ולרבי שמעון. ענה ואמר: בן יחיד לי, יום אחד קם, ועיניו כהות ונהיה לסומא. גדול היה שברינו כים דרשתי בכל הרופאים, ולשוא. היתה בביתנו משרתת יהודיה שאמרה לאשתי: אם בקולי תשמעו, קחוהו להילולת רבי שמעון בר יוחאי ובקשו עליו שם רחמים. הפצירה בי אשתי, ומאנתי לשמוע. אך כאמרה אלי יום יום, הוכרחתי לעשות רצונה. הגענו למירון בערב ההילולה, חילקתי כסף ללומדים ולעניים, הדלקתי נרות על הציון והתחננתי שירחם על בני ויעתיר לפני הבורא לרפואתו. ונדרתי, שאם יתרפא הילד אעלה על קברו מדי שנה בשנה ואפזר שם כספים לצדקה.
חזרנו, ואת הלילה עשינו באכסניית דרכים. כחצות קם הנער וקרא: אבא, רואה אני את השמים והכוכבים מן החלון, נרעשתי, ואמרתי: אולי חלום הוא. הדלקתי את האור ואמרתי: אם אמת בפיך, כתוב שתי שורות. מיד נטל את הקולמוס וכתב בכתב מיושר, ולשמחתי לא היה גבול, שבנו על עקבותינו ופירסמנו הנס, והכפלתי תרומותי. ומאז ועד היום שומר אני נדרי, ואנו עולים לקברו בכל שנה – ואיך מעז יהודי זה להעלות שמו על דל שפתיו ולהשבע בשמו. (ויאמר עמוס)

♦הלכה♦
ואהבת לרעך כמוך
א. מצוה על כל אדם לאהוב כל אחד מישראל כגופו, שנאמר “ואהבת לרעך כמוך”. לכן צריך לחוס על גוף חברו, ועל ממון חברו, כמו שהוא חס על גופו וממונו. וכן צריך לספר בשבח חברו ולכבדו כמו שרוצה בכבוד עצמו.
ב. כתב מהרח”ו בשער הליקוטים, שעיקר מצות “ואהבת לרעך כמוך” היא עם אשתו. ועוד כתבו הפוסקים שחיוב ואהבת לרעך כמוך הוא עם בני ביתו וילדיו ועם הוריו ואחיו, ולכן אם אדם עושה צרכי בני הבית מכין אוכל ומסדר הבית וכו’, מקיים מצות עשה מן התורה של “ואהבת לרעך כמוך”.

לא תשנא את אחיך בלבבך
כל השונא אחד מישראל בלבו עובר בלא תעשה, שנאמר (ויקרא יט, יז) “לא תשנא את אחיך בלבבך”. ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה.
🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת חג שמח ושבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close