מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת בחוקותי תשע”ט

בס”ד
חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת בחוקותי – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ וְאֶת מִצְוֹתַי תִּשְׁמְרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם” (כו, ג)
אומר האור החיים הקדוש: האדם צריך ללמוד מחוקי שמים ומהמזלות וכמו שכתוב (תהלים ח’ ד’) “כי אראה שמך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת” – איך השמש הירח והכוכבים לא משנים בזמן ולא מאחרים, אלא בדיוק באותו רגע שצריכים לצאת – יוצאים, ועוד ‘ששים ושמחים לעשות רצון קוניהם’ – השמש והירח כשעושים את רצון הבורא עושים באהבה ובשמחה, והאדם צריך ללמוד ק”ו ומה אלה שאין להם שכר ועונש עושים את רצון הבורא באהבה ושמחה וזריזות, האדם שהוא חייב בעבודת ה’ ויש לו שכר ועונש ודאי שצריך לעשות אותה בשמחה ובאהבה ובלב שלם, וז”א “אם בחקותי תלכו” – אם אתם הולכים כמו ‘חקותי’ – חקות שמים וארץ, אז יהיה לכם ברכה עד בלי די.

♦סיפור:♦
“אם בחקתי תלכו” ופירש רש”י: שתהיו עמלים בתורה
מסופר כי פעם נזקק רבי שלמה מוולוז’ין זצ”ל לספר, אך היה מבדיל בינו ובין הספר ארגז גדול – משא שלשה אנשים. הלך בבית הנה והנה וחזר על המאמר – אפילו בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה כך שנה ושלש בקול נעים, עד שהרגיש בקרבו רוח גבורה ורץ אל הארגז והגביה אותו לבדו.
על כך אנו מוצאים שכל גדולי הדורות שרי התורה ולוחמי מלחמתה הקדישו כל ימיהם לעסוק בכל כוחם ויגיעתם בעומקה של תורה עמוק עמוק לבור וללבן כל דבר, הגאון בעל הש”ך זצ”ל כתב בהקדמתו: באמת ובתמים טרחתי טרחות הרבה וכמה יגיעות יגעתי לא נתתי שינה לעיני ותנומה לעפעפי שנים רבות עד אשר הוצאתי מהכח אל הפועל מחשבתי ובררתי ושקלתי מאה ואחד פעמים ומי שלא היה אצלי במחיצתי לא יאמין מגודל התלאה שהיתה לי בחיפוש בים התלמוד.

♦הלכה♦
חיוב לימוד תורה
א. כל אחד מישראל חייב בלימוד תורה, בין עני בין עשיר, בין בעל יסורים, בין זקן שתשש כוחו, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה. ותחילת דינו של אדם על תלמוד תורה ואחר כך עשר שאר מעשיו. וחיוב לימוד תורה הוא עד יום מותו.
ב. בעלי בתים שאין להם פנאי ללמוד יותר משעתיים שלש בכל יום, ילמדו רק הלכות מתוך השולחן ערוך ונושאי כליו.
ג. כל מי שלא יכול ללמוד מפני רוב טרדותיו, או מפני שאינו יודע ללמוד, יתרום בעין יפה לישיבות ולמוסדות תורה, או יחזיק תלמיד חכם שמתמיד בתורה, ויהיה נחשב לו כאילו עסק בעצמו בתורה.


מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת חג שמח ושבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות