מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת בהעלותך תשע”ט

בס”ד
חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת בהעלותך – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“…אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות” (ח, ב)
כל אבא הוא בבחינת הנר האמצעי שבמנורה שאליו נוטים כל הנרות-הבנים, וכשאדם יודע את חשיבות התורה, מתלהב ממנה ורודף אחריה – ממילא גם בניו יעסקו בתורה.


וכמ”ש רבנו האוה”ח הקדוש בפ’ כי תבא עה”פ “ושמחת בכל הטוב” וז”ל: ירמוז במאמר בכל הטוב כאמרם ז”ל ואין טוב אלא תורה שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם.

♦סיפור:♦
“וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנָיו מְאֹד מִכֹּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה” (יב, ג)
הרב חיד”א נזדמן פעם לליוורנו שבאיטליה, בימים הנוראים, ובימי הסליחות ישב על ידו בבית הכנסת איש אחד שהיה מתפלל בתחנונים ובדמעות שליש, והחיד”א התפעל מאוד מתפילתו, וכששאלו אותו הגבאים ביום כיפור: איפה רוצה כבוד הרב לשבת, ענה מיד, ליד אותו האיש. והנה גם ביום כיפור התפלל כל התפילה בהכנעה יתירה ובדמעות, ובמיוחד בכה כשאמר: עפר אני… לפניך וכו’, והנה כשהגיעה שעת קריאת התורה, והגבאי בא והזמין אותו לעלייה שלפי דעתו לא היתה לפי כבודו, התרגז עליו וכינה אותו בכל מיני כינויים של גנאי, שהעיז להזמין אותו לעלייה זו ולא נתן לו עלייה יותר מכובדת.
אח”כ שאל אותו החיד”א: הלא לפני כמה רגעים אמרת בדמעות “עפר אני בחיי” וכו’, ואיך כעת התרגזת על הגבאי וביזית אותו על שנתן לך עלייה לתורה, שכאילו לא לפי כבודך, אז ענה לו האיש: וכי לפני מי אמרתי “עפר אני בחיי”, לפני הקב”ה, בודאי ובודאי שאני לפניו “עפר ואפר”, אבל לגבי הגבאי העם הארץ הזה שהעליב אותי, אני חייב להגיב. אז אמר לו החיד”א: עכשיו אני מבין, למה כתוב במשה “והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה”, ענו צריך להיות ענו, אפילו כלפי הפחות שבפחותים.

♦הלכה♦
ערבית של מוצאי שבת
א. מאחרין להתפלל תפלת ערבית במוצאי שבת, כדי להוסיף מחול על הקודש.
ב. יכוין היטב באמירת “והוא רחום וגו”‘ להכניע כוחות הדין המתעוררים במוצ”ש. ויאריך באמירת “ברוך ה’ המבורך לעולם ועד” וסגולתו שינצל מכל נזק כל השבוע.
ג. מי ששכח לומר “אתה חוננתנו” בתפילה, יזהר שלא לעשות מלאכה קודם שיבדיל על הכוס, או שיאמר “ברוך המבדיל בין קודש לחול”.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום וחג שמח

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות