מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת שלח-לך תשע”ט

בס”ד
חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת שלח לך – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
שמירת הלשון
מעשה בכפרי שמצא מטמון גדול, כלי כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות. סיפר לאשתו על המציאה והביאו את החפצים לביתם. אמר לאשתו כי בתיבה הגדולה של הזהב ישים תבן ומספוא לחמור, ובגביעי הכסף ובמגשים יתן אוכל לתרנגולים, והכתר שם אותו על ראש הסוס להצילו מן הזבובים.


הגיעו הדברים לאוזני המלך, ושלח לקנות ממנו את החפצים, ניקה אותם והזמין את הכפרי שיראה את מעלתם. כן האדם יש לו אברים חשובים מאוד: הפה, הלשון והשפתים, וצריך להשתמש בהם במצוות ולא ללכלך אותם בעבירות.

♦סיפור:♦
“דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת…” (טו, לח)

מסופר על המגיד מקלם שנזדמן להיות במעון הקיץ בברלין הסמוכה לעיר ריגה, שם היו מתכנסים רבבות מכל רחבי רוסיה, ובפרט מעיר ריגה הסמוכה, והיו נהנים שם מן המעיינות והמרחצאות ועוד. בשבת הלך המגיד להתפלל בביהכנ”ס וראה שיש מבני ריגה שאין להם טלית בתפילה היות והתרשלו להביא הטלית עמהם.
עלה המגיד על הבימה ואמר רבותי! אספר לכם מעשה מזעזע, פעם אחת בימות הקיץ הייתי בריגה, נכנסתי לאיזה בית לראות את הבעלים וראיתי שאין איש בבית והבית ריק. נכנסתי ואני שומע בכיות תמרורים מאחד החדרים, נכנסתי לשם וראיתי שאין איש ורק שקית וטלית נמצאים בה, והטלית גועה בבכי. שאלתי אותה טלית טלית למה את בוכה, ואמרה איך לא אבכה בעל הבית לקח עמו את כל הכסף והזהב וחמודות שהיה לו, ורק אותי השאיר פה לבדי, ניחמתי אותה ואמרתי לה מספיק לבכות, יבא יום ובעל הבית יצא לדרך רחוקה ויניח כל כסף וזהב וחמודות ויקח רק אותך עמו…

♦הלכה♦
סדר ההבדלה
א. יש נוהגים לומר קודם ההבדלה שלש פעמים את נוסח הבקשה שנמצאת בכתבי רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ”ל, והוא סגולה להצלחה.
ב. צריך להזהר בכוס ההבדלה ככל דיני כוס הקידוש. וימלא הכוס על גדותיו עד שישפך מעט לחוץ לסימן ברכה לכל השבוע.
ג. לא יתן מכוס הבדלה לאשתו ולבני ביתו לשתות.
ד. נוהגים להסתכל בכוס של הבדלה לראות צורתו ומצחו, וסגולה הוא להנצל מכל רעה בשבוע הבא.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות