מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת קרח תשע”ט

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת קורח – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“הַמְעַט מִכֶּם כִּי הִבְדִּיל אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֶתְכֶם מֵעֲדַת יִשְׂרָאֵל” (טז, ט)
צריכים להבין מה תשובה נתן להם משה שלא יבקשו עוד כהונה?


והרב כתב סופר הסביר את זה יפה, כי כל טענתם נגד משה לא מובנת, כיון שצריך מנהיג, הגם שכלם קדושים, אם כן מה להם נגד משה, על כל פנים צריך מנהיג, מה לי משה או אחר, אלא הרשעים הללו באו בטענה נגד משה, היות והם נשתעבדו במצרים ואילו משה ואהרן לא נשתעבדו, אם כן צריך למנות מנהיג שנשתעבד אתם, ולא מנהיג שלא סבל. לכן באה התשובה המעט מכם – הלא גם אתם לא נשתעבדתם במצרים, כי שבט לוי לא נשתעבד כידוע ובכל זאת ה’ בחר בכם, אם כן מה אתם טוענים נגד משה.

♦סיפור:♦
“וַיָּקֻמוּ לִפְנֵי מֹשֶׁה” (טז, ב)
פעם הלכו יחדיו שני גדולי הדור, הלא המה רבי עקיבא איגר עם עמיתו רבי יעקב מליסא בעל נתיבות המשפט, והשתעשעו בשעשועי דאורייתא, חבורת נערים יושבי קרנות ישבה על ספסל בצידי הדרך, וכשעברו לפניהם גדולי הדור לא קמו מפניהם.
נאנח בעל הנתיבות ואמר: אוי, לדור של עקבתא דמשיחא, בהתכוונו לתקופת אחרית הימים שעליה אמרו חז”ל חוצפא יסגי (סוטה מ”ט א’).
נענה רבי עקיבא איגר ואמר: התנהגות זו, עדיין רחוקה היא מגודל החוצפא האמיתית שתשרה בימים ההם של עקבתא דמשיחא, והוסיף: אז נשב שנינו על ספסל ונערים אלו יעברו על ידינו, וכאשר אנו לא נקום מפניהם, תצא אנחה מפיהם לאמר, אוי עקבתא דמשיחא.

♦הלכה♦
סדר ההבדלה ח”ב
א. מברכים על הבשמים במוצאי שבת, כדי להשיב הנפש שהיא כואבת ביציאת השבת.
ב. מברכים על הנר במוצאי שבת, לזכר שנברא האור ע”י אדם הראשון במוצאי שבת.
ג. המנהג לכפוף ראשי האצבעות הימניים אל תוך הכף הימנית והגודל מכוסה תחתיהם ויהיו נכפפים כנגד פניו של האדם המברך וגם יהיו נכפפים לפני הנר.
ד. נוהגים להריח מעשן של נר הנכבה משום חיבוב מצוה. וסגולה הוא להנצל מרוחות רעות. וכן מסוגל לחשוב מחשבות טובות בשבוע הבא. ויש נוהגים לומר בשעה שמריחים “זכרו תורת משה עבדי” ויועיל לשכחה.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות