מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת חוקת תשע”ט

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת חוקת – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“עֲשֵׂה לְךָ שָׂרָף וְשִׂים אֹתוֹ עַל נֵס” (כא, ח)
כתב רבנו הגר”ח מוואלוז’ין: ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו רושם כלל, כשהאדם קובע בלבו לאמר, הלא ה’ הוא האלהים האמיתי ואין עוד מלבדו, ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח או רצון בעולם, ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ב”ה, כן יספיק בידו הוא יתברך, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם.וזהו ענין עשה לך שרף, ואמרו בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לבם היו מתרפאים, רצונו לומר כשהסתכלו כלפי מעלה לנחש השורף והתבוננו כח הרע, עם כל זה בטלוהו מלבם ולא השגיחו על כחו הנורא, ושעבדו לבם באמת לאביהם שבשמים בלבד, היו מתרפאים.

♦סיפור:♦
“אָדָם כִּי יָמוּת בְּאֹהֶל” (יט, יד)
רבי שלמה הכהן, בעל החשק שלמה, היה מפורסם לגאון עצום, בקי בכל התורה כולה בהיותו בן שבע עשרה שנה, כבר ידע את כל הש”ס, המפרשים והפוסקים, רבנו החפץ חיים אשר התיידד עמו בנעוריו, רגיל היה לספר על שקידתו העצומה של החשק שלמה אשר כל ימיו לא פסק פומיה מגירסא, אהבת התורה שלו, היה החפץ חיים אומר מגיעה עד כדי מסירות נפש ממש. בימי בחרותו, בין שנותיו י”ג והי”ז חלה רבי שלמה במחלה אנושה והרופאים הזהירוהו שאסור לו ללמוד, כי לבו חלש ועצביו רופפים וכל התאמצות קלה מסכנת את נפשו, אם לא ישמע בקולם אמרו הרופאים ודאי ימות. ענה להם רבי שלמה: אם לא אלמד תורה, הרי אמות מחמת אי הלימוד, כי אינני יכול בלי תורה, מוטב לי איפוא למות מלימוד תורה, מאשר למות מביטול תורה, ואכן המשיך רבי שלמה בשקידתו ובלימודו ובחסדי ה’ נרפא מאליו.
כשהיה החפץ חיים מספר מאורע זה, היה מתרגש מאד והיה חוזר בהתלהבות על דברי רבי שלמה: מוטב למות מלימוד תורה מלמות מביטול תורה.

♦הלכה♦
סעודה רביעית – מלוה מלכה
א. לעולם יסדר אדם את שלחנו במוצאי שבת בלחם משנה ופריסת מפה על השלחן, ושאר דברים הנוהגים אצלו לעריכת השולחן, כדי ללוות השבת ביציאתו כאדם המלוה את מלך בצאתו מן העיר, ואפילו שאינו יכול לאכול אלא רק כזית.
ב. סעודה רביעית היא חיוב גמור על פי דין ולא ממידת חסידות! וכל מי שאינו מקיים סעודה רביעית נחשב לו כאלו לא קיים סעודה שלישית לכבוד שבת, דנחשב לו שאכל את הסעודה שלישית בשביל סעודת הלילה, שכל אדם דרכו כל לילה לאכול, ואין זה לכבוד שבת.
ג. מעלת סעודה זו גדולה מאד שמצלת את האדם מחיבוט הקבר. וכן היא סגולה לנשים שעל־ידי שיאכלו לשם מצות סעודת מלוה מלכה, לא יתקשו בלידתן וילדו בנקל, בעזרת השם.
ד. מובא בקדמונים שיש עצם באדם הנקרא “נסכוי” או “לוז” והוא לבדו נשאר מהאדם לאחר קבורתו ולא נרקב, וממנו עומדים לתחיית המתים, ועצם זה לא ניזון משום אכילה רק מאכילת סעודת מלוה מלכה.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close