מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת בלק תשע”ט

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת בלק – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“הִנֵּה עַם יָצָא מִמִּצְרַיִם הִנֵּה כִסָּה אֶת עֵין הָאָרֶץ וְהוּא יֹשֵׁב מִמֻּלִי” (כב, ה)
ביאר רבי יהונתן אייבשיץ בספרו “תפארת יהונתן”: בלעם היה משתדל בכל מיני כישוף להחזיר את ישראל למצרים, אבל כל פעולת הכישוף פועלת על ידי מהלך החמה, אבל כשהחמה מכוסה בעבים, אין הכישוף שולט, וע”י שהיו בנ”י מכוסים בענני כבוד לא היו הכשפים שולטים בישראל.וזה היה כוונת בלק באומרו, “הנה עם יצא ממצרים”, ולא תוכל להחזיר אותם ע”י כישוף, כי “הנה כיסה את עין הארץ” – היינו השמש שנקרא עין הארץ, ואין הכשפים שולטים.

♦סיפור:♦
“וַיִּשָּׂא מְשָׁלוֹ וַיֹּאמַר נְאֻם בִּלְעָם בְּנוֹ בְעֹר וּנְאֻם הַגֶּבֶר שְׁתֻם הָעָיִן” (כד, ג)
וכתב רש”י שתום העין עינו נקורה ומוצאת לחוץ וחור שלה נראה פתוח.
בזמן השואה, אחד מהקצינים הגבוהים בצבא ההשמדה הנאצי היה חסר עין אחת, ובאותה עין עבר ניתוח בבית חולים המפורסם אשר בברלין, ושמו לו תחת עין המקורית עין זכוכית, צוות המנתחים היה כה מיומן ומומחה עד אשר לא היה ניכר איזו מן העיניים היא אמיתית, ואיזו היא העין מזכוכית. פעם אמר לאשה יהודיה לפני שעמד להוציאה להורג, כי תנצל אם תאמר לו איזה מן העיניים היא אמיתית. ענתה לו אותה אשה ללא היסוס את הנכון, ולפליאתו איך ידעה בבירור כזה, ענתה לו שידעה מיד, מאחר ובעין הזכוכית לא רואים רשעות. (מוסר חכמים)

♦הלכה♦
סעודה רביעית (ב)
א. לא יסיר בגדי שבת מעליו אלא עד אחר סעודה רביעית.
ב. צריך לשמוח בסעודה זו כמו בסעודת שבת, כי בסעודה זו יש גם כן הארת שבת. ונוהגים להרבות בזמירות שירות ותשבחות בסעודת מלוה מלכה, כדרך שמלווין את המלך בצאתו מן העיר.
ג. יש נוהגים לספר בסעודת מלוה מלכה סיפורי צדיקים, ובפרט להזכיר ולספר משבחיו ותהלוכותיו של מרן הבעל שם טוב הקדוש, והוא סגולה להצליח בכל השבוע בכל הענינים.
ד. מנהג נכון הוא שאם נדב סכום כסף בשבת קודש בעת העליה לתורה, שמיד לאחר ההבדלה ילך לפרוע את החוב הזה, ולא ישהה אותו כלל.
🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close