מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת פינחס תשע”ט

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת פנחס – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
צום י”ז בתמוז
י”ז בתמוז, הוא יום צום, שנקבע לזכר נפילתה של ירושלים, נפילה שהובילה לחורבנו של בית המקדש. ביום זה נפרצו חומותיה של ירושלים, על ידי חילות האויב שנכנסו לתוכה. י”ז בתמוז הוא היום שפותח את “שלושת השבועות” – תקופת האבל, שמגיעה לשיאה ביום תשעה באב.

בכוחם של הצער והאבל על האירועים הטראגיים הללו, לסייע לנו להתעלות ולהתגבר על הטעויות והחסרים הרוחניים, שהביאו עלינו מלכתחילה את אותם אסונות. וכך, באמצעות תהליך התשובה (בחינה עצמית והחלטה להשתפר), אנחנו מקבלים את הכוח להפוך את העצב לשמחה. בהתייחס לכך מבטיח התלמוד, שלאחר גאולתו העתידית של עם ישראל ובניינו המחודש של בית המקדש, יהפכו ימי צום אלה לימי חג ושמחה.

♦סיפור:♦
האחים הקדושים, רבי אלימלך ורבי זושא, נהגו לערוך מסעות ‘גלות’ כדי לכפר על נפשם. הם היו יוצאים למסעות ארוכים מחוץ לבית ובכל לילה ישנים במקום מזדמן אחר. היה להם אח שלישי שניהל פונדק דרכים ופעם עצרו לבקרו. הם אכלו משהו ופרשו לישון באחד החדרים בפונדק. באמצע הלילה נדהמו לשמוע קול בכי. היה זה האח שלהם. הם מיהרו לחדרו וראו אותו יושב על הרצפה, אוחז בידו פנקס קטן וממרר בבכי. הוא סיפר כי בעבודת האירוח בפונדק הוא חוטא לא פעם במחשבה או במעשה. הוא מציין זאת בפנקסו ובלילה אינו עולה על מיטתו, עד שמבקש בדמעות מחילה על חטאיו והוא חש כי ה’ באמת מחל לו על כולם. המילים האחרונות הפתיעו אותם: איך אתה יכול לדעת אם ה’ מחל לך? הוא הצביע על הפנקס: כאשר נמחקות השורות על הדף, יודע אני כי עונותיי נמחקו…
הסיבה הפשוטה בגללה זקוקים לבניין בית המקדש היא עבור הקרבת הקרבנות. בכל יום בו בית המקדש חרב, איננו זוכים להקריב את קרבנות הציבור. איננו מקריבים את קרבן ה”תמיד” מדי בוקר וערב שהיו מכפרים על העבירות של עם ישראל ועל ידי כך היינו נקיים מעבירות. ועתה חסרנו את כל הטובות האלו!

♦הלכה♦
צום י”ז בתמוז ובין המצרים
א. חיוב התענית הוא מזמן עלות השחר (4:25 לאופק ירושלים) [72 דקות בשעות זמניות לפני הזריחה], עד צאת הכוכבים (20:08 לאופק ירושלים).
ב. הישן על מיטתו שינת קבע בליל התענית, וקם משנתו באמצע הלילה, אסור לו לאכול ולשתות, אפילו קודם עלות השחר. אך אם התנה קודם שהלך לישן שבדעתו לקום קודם עלות השחר ולאכול, מותר לו לאכול עד עלות השחר. וכל זה על פי הפשט, אך על פי הזוה”ק אין לאכול גם על ידי תנאי.
ג. מעוברת שעברו שלושה חודשים להריונה, אשה שהפילה ומינקת פטורות מהתענית. אשה שהייתה מניקה והפסיקה והיא בתוך 24 חודשים ללידתה – אם היא בריאה ומרגישה שיכולה להתענות – תתענה, ואם מרגישה חולשה ויש לה צער בתענית, די בתענית שעות כפי יכולתה.
ד. מנהגי בין המצרים: בימי בין המצרים אסור לשמוע שירים המלווים בכלי נגינה. אמנם בסעודת מצוה הנעשית בזמנה (ברית מילה, בר מצוה וכיו”ב) מותר לשמוע שירים עם כלי נגינה. בנוסף נוהגים להיזהר שלא לאכול פרי חדש בימים אלה, מליל י”ז בתמוז עד אחרי תשעה באב, כדי שלא יצטרכו לברך עליו “שהחיינו”. אבל מותר לברך “שהחיינו” על פרי חדש בשבתות שבינתים.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום
מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close