מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת מטות תשע”ט

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת מטות – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
ימי בין המצרים
נמצאים אנחנו בעיצומם של ימי בין המצרים ימים קשים בהם שולטים החיצונים, ולכן צריכים אנו בהם זהירות גדולה, להשתדל יותר לילך בדרכי השם יתברך, לבכות על חרבן בית מקדשנו ותפארתנו ולומר תיקון חצות בבכיות וכן סדר פטום הקטורת, ולעסוק יותר בתורה, ועל ידי זה ניתן עֹז וסיוע לשכינת עוזינו ולאקמא שכינתא מעפרא ולבטל מעלינו ומעל כל ישראל כל גזירות קשות ורעות.


“אִישׁ כִּי יִדֹּר נֶדֶר לַה’… לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ כְּכָל הַיֹּצֵא מִפִּיו יַעֲשֶׂה” (ל, ג)
הלכות נדרים הן מן החמורות ביותר ודוקא בהן ישנה פרצה נוראה. אנשים עולים לתורה ונודרים כסף לצדקה, וכן כשנמצאים בצרה ר”ל נודרים נדרים כדי שהקב”ה יושיע אותם, ואמנם בבוא הישועה שוכחים ומתעלמים מנדריהם, ואינם משערים בנפשם כמה חמור ונורא הוא ענין הנדרים. וכבר אמר שלמה המלך ע”ה “אל תתן את פיך לַחֲטִא את בשרך: למה יקצוף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך” (קהלת ה, ה). ואמרו על זה בגמ’ בשבת (לב ע”ב) בעוון נדרים בניו של אדם מתים כשהם קטנים ר”ל, וכן האשה נענשת, ה’ יצילנו. לכן צריך להיזהר לשלם את הנדרים בהקדם ולא להתמהמה.

♦סיפור:♦
“כְּכָל הַיֹּצֵא מִפִּיו יַעֲשֶׂה” (ל, ג)
מעשה ברבי עקיבא (תוספות נדרים נ’ ע”א) שהיה גזבר של צדקה, וחסרו מעות בקופה, וביקש ללוות ממטרוניתא (אשה חשובה) אחת. אמרה, מי יהיה ערב להלוואה, אמר לה, הקדוש ברוך הוא והים. כשהגיע זמן הפרעון, חלה רבי עקיבא. הלכה המטרוניתא לשפת הים ואמרה: ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שהיום זמן פירעון חובו של רבי עקיבא, ואמר לי שאתה והים ערבים לפירעון. מיד גזר הקדוש ברוך הוא, וביתו של הקיסר השתגעה וזרקה לים את תיבת האוצרות שלה, נטלוה גלי הים, נשאוה והטילוה לרגלי המטרוניתא. לקחתה, ומכרה את האבנים הטובות, נטלה את המעות שכנגד חובה, ושמרה אצלה את העודף. כשהבריא רבי עקיבא בא לשלם את חובו, אמרה לו, כבר פרע לי הערב את החוב, והא לך העודף.
וכתב הבן איש חי, מהמעשה הזה למדנו, שמי שאינו מחלל את דברו, זוכה שהקדוש ברוך הוא מקיים את כל היוצא מפיו!

♦הלכה♦
ימי בין המצרים
א. כתב רבינו האר”י ז”ל מנהג טוב וכשר הוא מאד לכל בעל נפש, לשבת באבלות אחר חצי היום בכל אלו הימים (בין המצרים), ולבכות בכיה ממש על חרבן הבית. [כמו זמן של חצי שעה ויותר]. ודבר זה עושה תועלת גדולה בנפש האדם.
ב. אסור לעשות ריקודים ומחולות כל ימי בין המצרים, והיינו מליל י”ז בתמוז עד אחר עשירי באב. והוא הדין שלא לשמוע כלי זמר, או שירה מוקלטת עם כלי זמר.
ג. נכון לימנע מלילך לשוט בימים אלו על הימים ועל הנהרות, ואפילו במקום שיש בו רק ספק וחשש סכנה.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות