מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת מסעי תשע”ט

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת מסעי – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“שמעו דבר ה’ בית יעקב” (ירמיה ג – מתוך ההפטרה)
שלושת ההפרטות דלהלן קבעום חכמים משבעה עשר בתמוז ועד תשעה באב משום שהם מדברים בענייני פורענות ותוכחות לעם ישראל והם נקראים שלושה דפורענותא. לאחר מכן קבעו חכמים לקרוא שבעה דנחמתא המדברים נחמה לעם ישראל.

ימים הללו נקראים בין המצרים שממעטים בהם בשמחה ומרבים בבכיה ותשובה. ומג’ הפרטות הללו נלמד במה אנו צריכים בעיקר להתחזק. ההפטרה הראשונה היא – “דברי ירמיהו”, רמז לשמירת הפה, לדבר אך ורק דברי תורה והתחזקות בעבודת השם יתברך ולהשמר מדיבורים אסורים. הפטרה שניה “שמעו דבר ה'”, רמז לשמירת האוזניים מדברים אסורים ולנצל את השמיעה רק לדברי תורה וכו’. הפטרה שלישית – חזון ישעיהו, רמז לשמירת העיניים מדברים אסורים ולקדשם במראות קדושים וללמוד בהם דברי קדושה. וכשהגוף מנוקה מעוון אזי הוא ראוי להיות כלי המיועד לתפילה ולבטל גזירות רעות ולקירוב הגאולה אמן (לבוש יוסף).

♦סיפור:♦
בין אדם לחבירו
מרן החפץ חיים זצוק”ל ראה פעם את חתנו רבי הירש לוינסון מנסח מברק דחוף ועשה מאמץ לחסוך במילים כדי לחסוך בהוצאות התשלום. החפץ חיים שהתבונן בנעשה, הפיק מכך לקח מוסרי צורב ואמר: תראו עד כמה אנשים מדקדקים בניסוח מברק וסופרים כל מילה ומילה. וכל כך למה, משום שהם יודעים שכל מילה עולה להם כסף. ואם בכסף הבריות מדקדקים כל כך, על אחת כמה וכמה יש לספור כל מילה שמוציאים מהפה, וכ”ש אם זה נוגע לאיסורים חמורים שבתורה, ופוגע גם בממונות ולפעמים גם בנפשות.

♦הלכה♦
דינים הנוהגים מראש חודש אב
א. משנכנס אב ממעטים בשמחה, ולכן ישראל שיש לו משפט, ישתדל לדחות אותו עד לאחר תשעה באב. וכן מי שצריך לעבור ניתוח שאפשר לדחותו עד אחר תשעה באב, כדאי שידחה הניתוח. וכן ממעטין במשא ומתן. ולכן אדם אמיד שעסקיו להרווחה יותר מכדי פרנסתו, ימנע ממשא ומתן בימים אלו.
ב. מר”ח ועד התענית לא יקנו בגדים חדשים, ואפילו אם קונים על מנת ללובשם אח”כ, אלא אם כן אפשר עתה לקנות בזול מאד, ולאחר תשעה באב לא יהיה במחיר הזה מותר לקנות חדשים.
ג. נהגו שלא לאכול בשר (גם בשר עוף) ושלא לשתות יין מר”ח, לפי שבטלו הנסכים והקרבנות בבית המקדש, ואסור לפרוץ גדר. ואין נמנעים אלא מב’ אב ואילך, אבל בר”ח עצמו אוכלים בשר וכן מנהג ירושלים.
ד. הנוהגים לטעום בערב שבת מהתבשילים שמבשלים לכבוד שבת, מותר לטעום מהם אף שיש בתבשילים בשר. אבל בשר שנשתייר משבת חזון, ורוצה לאכלו בשבוע זה – אסור, אבל יכול להאכילו לקטנים.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות