מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת דברים תשע”ט

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת דברים – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“שָׁמֹעַ בֵּין אֲחֵיכֶם וּשְׁפַטְתֶּם צֶדֶק” (א, טז)
רבי יהונתן אייבשיץ ביום היותו בר מצווה נשאל על ידי אחד מבני ביתו: מכיון שעד היום יום מלאות לך י”ג שנה, לא היה בך היצר הטוב, ורק היצר הרע ביקש להשפיע עליך, כיצד היית נוהג כאשר בא אליך היצר הרע לפתותך, במה היית דוחה אותו, השיב הנער החכם: כאשר בא יצר הרע ומנסה לשדלני, כך הייתי עונה לו: כתוב בתורה שמוע ושפטתם צדק, ועל כך אומרים חז”ל הרי זו אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חברו, ואזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין חברו.


בהלכה מפורשת זו, התלהב הנער כמנצח, דחיתי את יצרי הרע, וכך אמרתי לו: שתוק והפסק מיד את שידוליך, שכן לפי ההלכה אסור לך להשמיע את דבריך, ואף אסור לי לשמוע את טענותיך לפני בוא בעל הדין השני, הלא הוא היצר הטוב, רק כאשר יהיה אף הוא נוכח במשפט, תוכל להשמיע דבריך, ואשפוט עם מי משניכם הצדק.

♦סיפור:♦
גלות השכינה
מסופר על מו”ר רבי אברהם רפול זקן חכמי ארם צובה, שפעם אחת הזדמן שהלך לגן החיות, וכאשר הגיע למקום בו נמצא האריה וראה את האריה איך שהוא שואג מאחרי סורג ובריח, התחיל לבכות, ולא היה אפשר לעצור אותו, אמרו לו כבוד הרב מדוע בוכה, והשיב אין אתם יודעים מש”כ בזוה”ק על השכינה בגלותא בבית אסורים דילה ושואגת בכל יום ויום אוי לבנים שבגללם החרבתי את ביתי והגליתים לבין האומות, ולכן אני בוכה, כי כך נראה צער השכינה הקדושה.
הבעיה אתנו שאנחנו לא מרגישים כלל בצער השכינה, וכמו שאמר המגיד למרן הקדוש אם הייתם חשים אחד מאלף מצער השכינה לא הייתם יכולים להנות משום דבר בעולם, וכמו שאמרו על זה משל לאדם שקיבל בשורה קשה ומרה שבנו יחידו נהרג והוא בוכה ומיילל, בא אחד והציע לו איזה מאכל מיוחד בטעמו ובמינו שאין כמוהו לחיך, וכי יעלה על הדעת שאותו אדם ישים לב על איזו תאוה בשעה כזאת, כך צריך להיות לנו צער השכינה שנרגיש את צערה בכל רגע ורגע, כמה היא בצער, וכל שכן שכל צערה הוא בגלל עוונותינו, כי בידינו לפדות אותה מגלותה, וע”י שאנחנו נחזור בתשובה הקב”ה ירחם עלינו ויבנה לנו בית מקדשנו ותפארתנו.

♦הלכה♦
א. יקדימו להתפלל מנחה בשבת זו כדי שיספיקו הציבור לסיים סעודה שלישית קודם השקיעה.
ב. אין מבדילין על הכוס ולא מברכים על הבשמים, ורק על הנר יברכו – ברכת מאורי האש.
ג. מעוברות ומניקות, אע”ג שבכל שנה חייבות בצום תשעה באב, בשנה זו שהצום נדחה יש להקל ולפטרם מהתענית, ואינם צריכות לאכול בשיעורין, ואם הרגשתם טובה, יצומו עד הבוקר. ומכל מקום אסורות בנעילת הסנדל, וברחיצה ובשאר עינויים. ובודאי צריך שקודם אכילתן יבדילו, וישתו כמלוא לוגמם.
ד. לאחר התענית מותר מיד להסתפר ולכבס, וכן להתרחץ. ונכון להחמיר שלא לברך ברכת שהחיינו עד מוצאי עשירי באב. ובשנה זו שחל תשעה באב בשבת ונדחה ליום ראשון מותר גם לאכול בשר ולשתות יין התענית מיד.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות