מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת עקב תשע”ט

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת עקב – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“וְאָכַלְתָּ אֶת כָּל הָעַמִּים אֲשֶׁר ה’ אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ” (ז, טז)
משל לאחד שהיתה לו רפת עם הרבה חמורים. פעם אחת היה צריך לקחת משא גדול של בשמים ממקום למקום, הלך לרפת ובחר חמור אחד והטעין עליו את כל המשא ויצא אתו לדרך, וכשהיו בדרך, כל האנשים התקרבו אל החמור כדי להריח מהבשמים שהיו עליו.

אח”כ כשבעה”ב החזיר אותו לרפת החמור התחיל להשתבח בפני החברים שלו איך שכולם אוהבים אותו ובאים להיות בחברתו.יום אחר האדון שלו רצה לישא משא של אשפה ושוב הלך ולקח את החמור הזה והטעין עליו את האשפה. כשהיו בדרך כולם ברחו והתרחקו מהחמור שלא היו יכולים לסבול את הריח, וכשחזר החמור לרפת התחיל להתגאות איך שהוא מטיל אימה על כולם והיום כולם פחדו ממנו וברחו מפניו, עד שבא השועל ואמר לו שוטה שכמוך באותו יום היה עליך משא של בשמים וכולם התקרבו בשביל להריח את הבשמים ולא בשבילך, ועכשיו היה עליך משא של אשפה וכולם התרחקו מהריח של האשפה ולא ממך.
והנמשל הוא, כשעם ישראל עושים מצות ומתקרבים לה’ יש להם משא רוחני ואז אומות העולם אומרים עליהם “רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה” (דברים ד’ ו’) ורוצים להתקרב אליהם. אבל אם ח”ו עושים עבירות אז יש ריח רע שנודף מבעלי עבירה והם לא רוצים להתקרב אלינו. וכשיש לישראל ריח טוב ע”י התורה והמצות הם למעלה מהאומות, והאומות כפופים אליהם עד שהפסוק אומר “ואכלת את כל העמים”. (רבינו יוסף חיים)

♦סיפור:♦
“כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָכֶם” (יא, כה)
מספר ר’ יעקב מרומניה, כאשר הייתי בן י”ז שנה יצאתי את בית הורי לעבוד בעיירה הונגרית קטנה. עד מהרה שכחתי את החינוך שקבלתי בבית אבי הסתרתי את יהדותי מאימת הצוררים הועברתי לאושויץ עם אחי אך ניצלתי בנס. בליל יום כיפור עבדתי כהרגלי. באותו לילה נראה אלי אבא, היה לבוש קיטל לבן מצוחצח עטוף בטלית מצויצת, כמו בחיים, ואמר אלי, חזור בתשובה אחרת שנותיך מקוטעות. וכך חזר החלום ונשנה במשך שבוע. והנה הגיע ליל שבת בשעה מאוחרת נכנסתי לבית קפה בראשון לציון. לאחר שאכלתי ושתיתי חזרתי הביתה, שמעתי קול קורא מאחורי אוי ואבוי אתה שוב חוטא, והנה ראיתי כמו בהקיץ את אבי שנספה באושויץ עומד בטלית וקיטל ואומר אל תחשוב שזה סתם חלום, באתי להזהירך שתחזור בתשובה, בשמים כבר נחרץ עליך גזר דין שיכרתו ימיך.
באותה שבת שמרתי שבת, אך במוצאי שבת הלכתי לקולנוע. מיד שחזרתי ראיתי שוב את דמותו של אבי והוא מתחנן ומבקש לפני שאיטיב מעשי, ואמר לי כי זו אזהרתו האחרונה.
ביום ראשון בבקר לאחר שסדרתי את העבודה בין פועלי המוסך שלי, נסעתי לבני ברק אל החזון איש. רק עברתי את מפתן ביתו, החל החזון איש לדבר אלי בחומרה. אתה עובד בשבת ובחגים, לאביך אין מנוחה בעולם העליון, נגזר עליך כרת.
עמדתי נסער. פקח החזון איש את עיניו ואמר לי בזכות מצוה גדולה שקיימת בנעוריך יוסיפו לך ממרום ימים ושנים, מעכשיו תחזור למוטב ותלך בדרך הישרה כפי שחינך אותך אביך, האם תזכור איזה מצוה קיימת בנעורך. נזכרתי שכאשר הייתי בן י”ד שנה בערך, באה אלינו אשה ומסרה לאבא, שבכפר פלוני מוטל ילד יהודי מת ואין מי שיטפל בו להביאו לקבר ישראל. אבי שלח אותי אל הכפר לבצע את הדבר, ואף על פי שהפעולה היתה קשורה בסכנת נפשות כי הקוזיסטים השתוללו אז בדרכים, והיה עלי לעבור יער שלם בפחד מות, קיימתי את המצוה בתכלית השלמות. לשמע הסיפור נענע החזון איש בראשו ולא הוסיף לדבר. כאשר יצאתי מביתו, קיבלתי עלי לשמור תורה ומצות כיהודי שלם, ומני אז רואה אני במעשי ידי ברכה והצלחה.

♦הלכה♦
מלאכת קורע
א. מותר לקרוע בשבת חבילות מזון הסגורות ועטופות בנייר כגון נייר שעל גבי וופל או שלגון, וכן נייר קרטון העוטף חבילות גלידה, שקיות חלב, מפני שהדרך לזורקן לאחר השימוש, ובכל הנ”ל מותר לקרוע אפי’ במקום ההדבקה, ובפרט שעושה כן בדרך השחתה וקלקול, שזה מעיד עליו שאינו כלי, אלא כקליפת אגוז, ומ”מ אם אפשר צריך להזהר שלא לקרוע במקום שכתובים בו אותיות.
ב. אסור לקרוע נייר טואלט לצורך קינוח, ומ”מ במקום הכרח גדול ובאין עיצה אחרת, כגון ששכחו לקרוע מערב שבת או שנגמרו הניירות הקרועות, יש להתיר לחתוך רק בלאחר יד, כגון לקרוע ברגלו או במרפקו, ושלא במידה.
ג. תווית התלויה בבגד בחוט פלסטיק, מותר להסירה ולחתוך את החוט בשבת, ואין לחוש לאיסור קורע, משום שאין כאן תפירה המצמידה אותה אל הבגד, אלא התווית תלויה בבגד ע”י החוט.
ד. גביעים של לבן המחוברים למעלה זוג בזוג, מותר להפרידם בשבת, כיון שחיבורם לא נעשה לקיום, אלא על דעת שהצרכן יפרידם בעת אכילתו.
ה. מותר להפריד בשבת הדבקת טילטולים או פלסתר ואין בהן איסור קורע, כיון שהדבקתם אינה לקיימה, מ”מ מהיות טוב נכון לפתוח המדבקות מערב שבת.


🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close