מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת ראה תשע”ט

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת ראה ר”ח אלול – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
אלול
“אריה שאג מי לא יירא” אריה ראשי תיבות אלול ראש השנה יום הכיפורים הושענה רבה. הימים האלה שואגים – מי לא יירא שהמלך במשפט יעמיד ארץ, כולם מפחדים יש אדם שלבו לב אבן ושומע את השאגות אבל לא מתעורר, ויש חרש שלא שומע. משל למה הדבר דומה, לקבוצה שהיו ביער, שמעו שאגות של אריות באמצע הלילה והיה להם פחד נורא כולם ברחו למסתור, והיתה עוד קבוצה שלא זזו ממקומם, הלכו ושאלו אותם האם הם לא שומעים שאגות אריות, מהר לברוח! סכנת נפשות, אך הם לא זזים ולא מבינים מה אומרים להם, עד שלבסוף התברר שאלו חרשים ולכן הם לא מפחדים ומי ששומע מפחד.כל יום יוצאת בת קול מהר חורב ומכרזת ואומרת “אוי לבריות מעלבונה של תורה” ואנחנו לא שומעים! אבל עכשיו מתחיל האור של השמיעה! ומי שחוזר בתשובה ומשתדל בימים הקדושים האלו לבדוק את מעשיו, יגיע למשפט (בראש השנה) בצורה אחרת לגמרי.

♦סיפור:♦
כששומעים ‘אלול’ – כל אדם צריך להתעורר
מסופר שפעם אחת ראה אחד מחיילי ניקולאי – הצאר של רוסיה – אדם שיכור באמצע הלילה וקרא לו להזדהות, השיכור לא הגיב לקריאה ולא הזדהה, חזר החייל וקרא לאיש ודרש ממנו להזדהות, וגם הפעם נשארה קריאתו ללא מענה, בפעם השלישית צעק החייל אני חייל של המלך ניקולאי ואני מצוה אותך להזדהות, משלא הזדהה האיש גם בפעם הזאת ירה בו החייל ופצעו. כשעמדו השניים למשפט, השיכור על שלא נענה לקריאה והחייל על שפצע את האיש, טען הפצוע מדוע ירית בי, משהשיב החייל שעשה זאת משום שהלה סירב להזדהות, חזר האיש וטען, הלא ראית שאני מתנודד כשיכור, ענה לו החייל, כאשר שומעים את השם ניקולאי, גם שיכור צריך להתפכח מיינו.
ועל כך אומר העולם, כאשר שומעים קול הקורא אלול, צריך כל אדם להתעורר.

♦הלכה♦
מנהגי חודש אלול (נלקט מתוך ספר ימי הרחמים למו”ר שליט”א)
א. חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות, ולכן ירבה בו בתשובה וירחיק עצמו מעבירות, ויהיה האיש ירא וחרד את דבר ה’, וירחיק עצמו מהקפדה ומכעס אפילו לדבר מצוה, ומליצנות וגאוה, ויזהר מאוד בברכת הנהנין ויזכה להשגה גדולה.
ב. כתב רבנו האריז”ל: בחודש אלול נפתחים י”ג מקורות של י”ג תיקוני דיקנא דעתיקא ומאירים למטה, שהם י”ג מידות של רחמים וכו’, ונפתח דרך לתשובה לכל אחד מעם ישראל, ולכן צריך לעשות בכל יום חשבון נפש ויהיה נזהר בימים אלו מכל חטא, כי ימים אלו כדוגמת הלב והמוח של האדם, שאם ניזוקו הוא היזק לכל הגוף.
ג. נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות והוא הזמן המעולה ביותר. והאומרים סליחות בחצות לילה יתנו לבם לומר ק”ש על המטה קודם חצות, כי עיקר התיקון של ק”ש לאומרו קודם חצות.
ד. מנהג יפה לומר מיום ר”ח אלול עד יום הושענא רבה (ובשם סידור האר”י: עד יום שמחת תורה) אחר תפילת שחרית מזמור כז בתהלים “לדוד ה’ אורי וישעי ממי אירא”. ומובא בספרים שהאומרו מובטח לו שיוציא ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, ובמשפטו יצא זכאי ובדימוס לחיים טובים ולשלום. ואפילו אם נגזרה עליו גזרה ח”ו – יכולה אמירת המזמור לבטלה, ומבטלים מעליו כל גזרות קשות ורעות.
ה. מנהגינו בישיבת המקובלים “נהר שלום” תכב”ץ לערוך תיקון הכללי להרש”ש זיע”א (לקראת ראש השנה) הכולל תיקון לעוונות קלים וחמורים ר”ל, ומתענים יום אחד ופודים שאר ימי התעניות בצדקה.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close