מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת שופטים תשע”ט

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת שופטים – אלול – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“וְלֹא תָקִים לְךָ מַצֵּבָה אֲשֶׁר שָׂנֵא ה’ אֱלֹהֶיךָ” (טז, כב)
ידועה המשנה במס’ אבות, “העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העוה”ב, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין”. א”כ האדם צריך לדעת שהעולם הזה חולף, ואסור לו לקחת את עניני העוה”ז אצלו בתור דבר קבוע ויציב.


וזה פי’ הפסוק “לא תקים לך מצבה” – אל תקים “לך” – את הענינים שלך ענייני העולם הזה “מצבה” – בתור דבר קבוע, יציב וקיים כיון שזה “אשר שנא ה’ אלוהיך”. (מעיינה של תורה)

“וְעָרְפוּ שָׁם אֶת הָעֶגְלָה בַּנָּחַל” (כא, ד)
שמעתי מפי איש נאמן ומקובל, את הנס הגדול הנעשה בעגלה ערופה, שאחר כמה ימים שנערפה, יוצאת ממנה תולעת גדולה, ואותה תולעת הולכת אחר הרוצח ונדבקת בבגדו ואין בריה יכולה לעקרה מבגדו עד שיתמהו האנשים הרואים זאת, והדבר מתגלגל ובא לפני חכמים יודעי הסוד ומכירים שהוא הרוצח ותופסים אותו ומוסרים אותו לבית דין.
וכמו כן כותב ‘רבנו בחיי’ וזה לשונו: ושמעתי כי בנבלת גוף העגלה נעשית תולעת בדרך הטבע שהולכת והורגת הרוצח באשר הוא שם והנה זה מאצילות שר הנחל והיא מנפלאות סתרי הטבע! ומדבריו משמע שהתולעת עצמה הורגת את הרוצח. וכמו כן כותב בספר מרן החיד”א, ומוסיף בשם הרקנאטי רמז מהפסוק: “ואתה תבער הדם הנקי” – סופי תיבות “רימה”… (ספר “עיר מקלט” בשם אחד מתלמידי הרמב”ן).

♦סיפור:♦
“וְלֹא תִקַּח שֹׁחַד כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר עֵינֵי חֲכָמִים” (טז, יט)
אצל בעל ה”אוהב ישראל” באו שניים תובע ונתבע והוא חייב את אחד מהם, יעצו האנשים לאיש הזה שישלשל לרב כסף למעיל בלי שירגיש, הלך האיש הזה ונכנס לבית הרב והכניס כסף לתוך המעיל שלו בלי שירגישו בו ואח”כ יצא והלך, מיד נהפך לבו של הרב ולא ידע מה זה ודחה את המשפט לכמה ימים, אח”כ לבש את המעיל של ראש חודש ורואה שם כסף ושאל את אשתו מי הביא לי את הכסף הזה? זכרה אשתו באותו אחד שחייב אותו שהיה נכנס ויוצא, אמרה לו אולי אותו אחד שחייבת בדין הוא הכניס את הכסף, קרא לו הרב והחזיר לו את הכסף ונהפך לבו עליו עוד הפעם לחיוב, וז”א “ויסלף דברי צדיקים” – אפילו שהוא צדיק במחשבתו, אבל כיון שקיבל שוחד זה גרם לו לשנות את המחשבה ומתקיים בו: “ויסלף”.
עוד אומרים שלכן כסף נקרא מעות מלשון מעוות ־ שזה שלוקח כסף זה מעוות ומסלף לו את המחשבה. (דרש יהודה)

♦הלכה♦
סליחות
א. אם אין פנאי לומר גם תיקון חצות וגם סליחות וצריך לבטל אחד מהם, טוב שיאמר תיקון חצות שהוא עיקר גדול יותר ויותר מהסליחות.
ב. עיקר אמירת הסליחות צריכה להיות בכוונה ובנחת ובמיתון ובהכנעה יתירה, ובפרט הי”ג מדות, וכמו שכתוב (משלי יח, כג), תחנונים ידבר רש, ויש לו להבין מה שמוציא מפיו, בלב נשבר ונדכה. ולכן הנוהגים לומר עננו אבינו עננו, ועשה למען שמך, במהירות רבה ובחפזה, לא יפה עושים, וצריך לבטל מנהגם ולאומרם במיתון.
ג. צריך לומר י”ג מידות בכוונה גדולה, באימה, וביראה, ברתת, ובזיע. בכונת הלב ובנחת ובמתון, כי רבו סודותיהן והדברים עומדים ברומו של עולם.
ד. ידקדקו לחזור אחר ש”ץ היותר הגון שיתפלל סליחות.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close