מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת כי-תצא תשע”ט

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת כי תצא – אלול – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
“לֹא תָלִין נִבְלָתוֹ עַל הָעֵץ כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא” (כא, כג)
נבילה פירושו חטא ועוון, והזוהר (תיקו”ז דף קמ”א:) אומר אדם שחטא תיכף לפני שיהיה לילה הוא צריך לחזור בתשובה באותו יום ויכול לבטל את המלאך שנברא מהעוון, אבל אם יעבור היום ויגיע הלילה,

כבר קשה יותר להכרית את המלאך ולהמית אותו אבל באותו יום אפשר בקלות, וז”א “לא תלין נבלתו על העץ” – נבילה זה חטא, ואומרת התורה אל תחכה עד הלילה לעשות תשובה אלא באותו היום לפני שתשקע השמש תחזור בתשובה, וזהו “כי קבור תקברנו ביום ההוא” – שכך תוכל להאביד אותו מהר. (דרש יהודה)

♦סיפור:♦
“וּלְאָחִיךָ לֹא תַשִּׁיךְ” (כג, כא)
פעם הופיעה אשה עשירה בפני הגאון רבי יעקב מוצפי זצ”ל, משרידי דור דעה בבבל, ובפיה סיפור מוזר: בכל ליל שבת, כשהיא מדליקה נרות, הם כבים לפתע, ללא כל סיבה.
שאל הרב: האם את מלווה כספים בריבית, השתוממה האשה – אכן כן, אך מאין יודע זאת הרב, אבל, הוסיפה ואמרה, היא מקפידה לערוך “היתר עיסקה” כדת וכדין, וריבית מותרת היא זו. עם כל זאת – ענה לה הרב – עלייך לחדול מכך מיד. שאם לא כן, דעי שאת מסכנת חלילה את שלום ילדייך. יצאה האשה מביתו של הגאון, וסיפרה את הדברים לרב אחר. אותו רב הרגיע אותה ואמר, שאין כל איסור להלוות כספים ב”היתר עיסקה” [שמשמעו, שהמלווה נעשה כשותף בעסקי הלווה, והאחוזים שהוא מקבל ממנו שבים כחלקו ברווחים שהעסקים הניבו, ולא בריבית על ההלואה].
כעבור ימים מספר חלמה האשה, שאביה [שכבר לא היה בין החיים] עומד מולה ובידו חרב מלוטשת, והוא מזהיר אותה באזהרה חמורה שתפסיק להלוות לאנשים בריבית. כשהיא נחרדת עד עמקי נשמתה מיהרה האשה לביתו של הגאון רבי יעקב מוצפי, וספרה לו את חלומה, וביקשה את סליחתו על שפקפקה בדבריו, ולא עשתה מיד כאשר ציוה עליה, היא פסקה מלהלוות בריבית – ונרות השבת שוב לא כבו.

♦הלכה♦
הלכות תשובה
א. מה היא התשובה? שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד. וכן יתחרט על שעבר, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם! וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינים אלו שגמר בלבו. וכל המתודה ולא גמר בלבו לעזוב – הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו שאין הטבילה מועלת לו עד שישליך השרץ, וכן הוא אומר (משלי כח, יג) “ומודה ועוזב ירוחם” [ואם הזדמן לו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה וניצל הימנה – הוא בעל תשובה אמיתי].
ב. אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה בסוף ימיו – אין מזכירים לו שוב רשעו.
ג. אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון זנות וגזל וגניבה, אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו, ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההתול, ומרדיפת הממון והכבוד, ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן, מן הכל צריך לחזור בתשובה. ואלו העונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהם.


מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close