מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת כי-תבוא תשע”ט

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת כי תבא – אלול – ה’תשע”ט

♦חידוש:♦
אנחנו מתקרבים ליום הדין הגדול והנורא ומכיון שאין דרך טבעית לעמוד לפני הקב”ה בדין ולצאת זכאים, כמ”ש “מי יצדק לפניך בדין”, לכן נתן לנו הקב”ה 30 יום לפני ר”ה לחזור בתשובה והם ימי רחמים ורצון, כולם “דרגא דחסד”.

וידוע שהגר”א ע”ה אמר שכל חודש אלול הוא חסד ורחמים, ובפרט מתאריך כ”ה באלול כי באותו זמן של בריאת בעולם עדיין לא היה מי שיעבוד את השי”ת, והקב”ה הנהיג והעמיד העולם בחסד, ועתה בימים אלו ישנה אותה הארה והעולם עומד בחסד, ולא בזכות מעשינו.

“הַיּוֹם הַזֶּה ה’ אֱלֹהֶיךָ מְצַוְּךָ לַעֲשׂוֹת” (כו, טז)
הרב הקדוש באר מים חיים ז”ל כתב בשם הרמב”ם ז”ל איך אפשר לצוות לאהבה את ה’, והלא אהבה תלויה בלב ואם לא יאהב אדם בלבו דבר, אי אפשר לו לאהוב אפילו אם יצוהו אדם לאהוב. ותירץ שאהבת השי”ת תלויה בתשובה אם יעשה אדם תשובה שלימה אזי תכנס בלבו אהבת השי”ת. והביא משל נאה על זה לעץ שנחתך בשתי חתיכות אם יחברם אדם מתחבר חיבור יפה ובלבד שלא יהיה בחתיכה שום לכלוך שאם נתלכלך צריך לנקותו עד שיתחברו יפה, כך נשמתן של ישראל חצובה מכסא הכבוד ומשתוקקת להגיע אל שרשה ובלבד שלא יגרום לכלוך העונות שאז צריך לנקותו בתשובה, ואז נכנסת אהבת ה’ בלבו ונדבק לשורשו (עיין פירוש באר מים חיים פ’ כי תבא זיע”א).

♦סיפור:♦
בספר “יוסף דעת” הביא מעשה בזקן אחד שישב בבהכ”נ ולפתע חוורו פניו כסיד, קמה מהומה והביאו רופא, הרופא בודק דופק ותופס את זרועו, שאל החולה למה, הדופק חלש – הסביר הרופא וצריך זריקה להחיש הדופק. הנה לחש הישיש, דופק חלש זה נפלא וטוב, שהרי אבי נהג לומר “המהירות מן השטן”… ענה הרופא במה דברים האמורים כשאין סכנת חיים, אבל עתה זו סכנת חיים וחייבים למהר!
גם אנחנו מתנהלים לאטנו כל ימות השנה בעניני התורה והמצוות, אבל בהגיע חודש אלול יש להגביר חיילים במצוות להוסיף תורה, כי אחרת זו סכנת חיים.

♦הלכה♦
דיני תקיעת שופר
א. ידקדקו אחר תוקע הגון בעל תורה ומעשים טובים, וראוי שילמד כוונות התקיעות מזוה”ק, ואם לא נמצא תוקע שיודע לכוין סודות התקיעות, ראוי שלפחות יהיה המקרא יודע בכוונות.
ב. אסור לתוקע ולשומעים להפסיק בדיבור בין ברכות התקיעות לתקיעות, ואם סח בין הברכה לתקיעות צריך לחזור ולברך (אלא אם כן הפסיקו בענין הצריך לתקיעות). וכן אסור לומר וידוי בין סדר תשר”ת לתש”ת, ובין תש”ת לתר”ת אלא יתוודו בהרהור בלבד.
ג. נכון שהגדול בתורה ובמעשים שבציבור, יעמוד לפני התקיעות ויאמר לפני הקהל דברי כיבושין כדי לעוררם לשוב בתשובה שלמה.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close