מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת נח תש”פ

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת נח – שבת הילולת מרן – ה’תש”פ

♦חידוש:♦
“בֹּא אַתָּה וְכָל בֵּיתְךָ אֶל הַתֵּבָה” (ז, א)
צהר תעשה “לתיבה”, פירש ה’בעל שם טוב’, כי הכוונה לתיבות שמוציא האדם מפיו בתפילה, שהצדיק עושה מכל אחת “צהר” – אור גדול שאפשר להסתכל בו מסוף העולם ועד סופו. וככל אשר יתן האדם נפשו בתפילה, כך תאיר לו המילה כמו שכתוב “בא אתה וכל ביתך אל התיבה” כלומר בכל תיבה ותיבה להכניס את הרמ”ח אברים ושס”ה גידים. “וכל ביתך” פירוש כל גופך.

ועל ידי זה מצרה יהפך לצהר – לאור גדול, ויוצאים מן הצרות ע”י כח התפילה כנודע.

♦סיפור:♦
מסופר על יהודי אחד שלא היו לו ילדים וטרח אצל כל הרופאים אך ללא הועיל. אמרו לו שילך לתלמיד חכם ויהיה לו בנים על ידי תפילה. שאל אותו התלמיד חכם: אתה נותן מעשר? שאל אותו: מה זה מעשר? הסביר לו והסכים לתת מעשר, והתלמיד חכם התפלל עליו. בא לבית הכין קופה ועשה חסד עם האנשים כמו שאמר לו הת”ח ואכן זכה לילדים.

פעם אחת אמרה לו אשתו, עתה כבר יש לנו ילדים אין לי כח יותר לגמ”ח הזה, תעביר את זה מכאן, וכך עשה. לא עבר זמן רב והילדים התחילו להיות חולים. שוב הלך לתלמיד חכם ושמע אותו דורש שדוד המלך אמר “אך טוב וחסד ירדפוני”, והקשה: הרי רואים שרק מס הכנסה רודף אחרי האדם ולא טוב וחסד? ותירץ, כי דוד המלך אומר, יותר טוב שירדוף אותי לעשות צדקות ומעשים טובים מאשר שאהיה רדוף מחלות ח”ו.

אומר האברבנאל, אם נֹח לא היה נָח לפני כן, אלא היה מתרוצץ והולך מזה לזה להחזירם בתשובה, ומקהיל קהילות ועושה תפילות, לא היו לו את הצרות של התיבה. אבל מכיון שלא התפלל ולא טרח לפני כן, לכן היה צריך לטרוח בתיבה. 

♦הלכה♦
המשך הלכות צידה
א. יש להיזהר כשמכניסים אוכל לבעלי חיים הנמצאים בתוך כלוב קטן, או כלוב גדול בבעל חיים שאינו מקבל מרות, שלא לפתוח את הדלת של הכלוב לרווחה, באופן שבעלי החיים עשויים לברוח, שאם יפתח את הדלת לרווחה, יהיה אסור לו לחזור ולסוגרה משום איסור צידה, אלא יפתח הדלת בפתח צר, או שיחסום בידו או בגופו את הפתח, באופן שלא תהיה אפשרות לבעל חיים לברוח. וטוב לעשות דלת כפולה, ואז שפותח את הדלת הראשונה, הדלת השנייה סגורה, וכאשר נכנס בדלת השנייה, הדלת הראשונה סגורה.
ב. מותר להעמיד מצודה בשבת לצוד בה עכברים היות והוא לא עושה שום דבר בידים ועוד שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה (שהרי אינו רוצה את העכבר אלא להיפך).

בקשת טל ומטר
א. החל מיום שני הקרוב (ליל ז’ במרחשון) בתפילת ערבית, מתחילים לומר “ברך עלינו” במקום “ברכנו”. ואם טעה ואמר “ברכנו” ועדיין לא סיים את הברכה אומר “ותן טל ומטר לברכה” במקום שנזכר וממשיך את הברכה. ואם אמר ברוך אתה ה’ ולא אמר מברך השנים – יאמר “למדני חוקיך” וחוזר לתחילת ברך עלינו. ואם כבר סיים את הברכה יאמר שם רק “ותן טל ומטר לברכה” וממשיך. ואם נזכר אחר שהתחיל “תקע בשופר” יאמר בשומע תפילה “ותן טל ומטר לברכה” ויסיים כי אתה שומע תפילת כל פה. ואם סיים שומע תפילה לפני שהתחיל רצה יאמר שם “ותן טל ומטר לברכה” וימשיך. ואם נזכר אחרי שאמר “רצה” – חוזר לברך עלינו. ואם נזכר רק אחרי שאמר “יהיו לרצון” האחרון (שסמוך לעושה שלום) אפילו שעדיין לא פסע שלוש פסיעות – חוזר לתחילת העמידה.
ב. טוב להתפלל במחשבתו על הפרנסה בברכת השנים, כמובא בסידור הרש”ש זיע”א, וז”ל: יהי רצון מלפניך ה’ אלהינו ואלהי אבותינו, שתתן לנו ולכל בני ביתינו, ולכל הסמוכים על שולחננו, היום ובכל יום ויום, מזונותינו בכבוד, בזכות שמך הגדול דִיקָרְנוֹסָא הממונה על הפרנסה.
🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close