מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת לך-לך תש”פ

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת לך לך – שבת הילולת רחל אמנו – ה’תש”פ

♦חידוש:♦
“וּלְאַבְרָם הֵיטִיב בַּעֲבוּרָהּ” (יב, טז)
אמר רבי חֶלְבּוֹ, לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין הברכה מצויה בבית אלא בזכות האשה, כמו שאמר רבא לבני עירו (מחוזא): תכבדו את נשותיכם בשביל שתהיו עשירים.

“אִם הַשְּׂמֹאל וְאֵימִנָה וְאִם הַיָּמִין וְאַשְׂמְאִילָה” (יג, ט)
מובא בגמ’ (כתובות סו ע”ב) ‘מלח ממון חסר’ – שכשנותן צדקה הממון הולך ומתרבה, ואמרו “עשר תעשר” (דברים י”ד כ”ב) ‘עשר בשביל שתתעשר’ (שבת קיט ע”א). “עַשֵּׂר” – הנקודה בשמאל, “תִּתְעַשֵּׁר” – הנקודה בימין, וזו פי’ הפס’ “אם השמאל” ־אם אתה הולך בשמאל שאתה שם את הנקודה בשמאל ואתה מעשר ונותן לצדקה, “ואימנה” ־הקב”ה אומר אני אלך כמוך בימין ואני אעשה את השׂין לשׁין ותהיה לעשיר. אבל אם אתה הולך בימין – שאתה רוצה להתעשר אני אלך בשמאל ואני אעשׂר ואפחית מהממון שלך, ואדם צריך לדעת שאת הממון ה’ נתן לו בשביל שיעשה מצוות, ובפרט לתת לתורה ולישיבות!

♦סיפור:♦
רבי יהודה צדקה – לרגל יום ההילולה י”ב חשון
יום אחד כשבא להגיד את השיעור בישיבת “פורת יוסף”, פתח וסיפר לתלמידיו: הלכתי הבוקר אל הבנק בכוונה למשוך סכום כסף להוצאותי. בטוח הייתי שיש לי בחשבוני סכום ניכר. מה מאד הופתעתי, לכן, כשהודיעוני פקידי הבנק כי אין לי בחשבון לזכותי אפילו אגורה אחת…
וכמה מוסר השכל יש ללמוד מזה, הפטיר. הנה אדם מתהלך שליו ושאנן פה בעולם הזה, כשלבו סמוך ובטוח בוודאות גמורה, שיש בקרבו יראת שמים, ומובטח לו שהנהו בן העולם הבא. מה רב הטוב הצפון לו שמה בעד מעשיו הטובים – אך באמת מי יודע, הלא יתכן שיתברר אז, כי בהנאותיו מכבוד ושאר תענוגים בהאי עלמא, הספיק האיש לנצל את כל ה”יתרה” שנזקפה לזכותו והתרושש לגמרי?! גרוע מזה: יתכן מאד, שבבוא שעתו להתייצב בפני בית דין של מעלה, יתברר שחשבונו היה מלכתחילה ריק מכל וכל?! והלא כך אמרו חכמינו זכרונם לברכה: אל תאמן בעצמך עד יום מותך!

♦הלכה♦
הלכות מלאכת שחיטה
א. אסור מהתורה להוציא דם מאדם או מבהמה, כי הדם הוא הנפש ונמצא כנוטל נפש. לכן יזהר מאוד שלא להכות שום חי בשבת, הכאה שיכול לבוא לידי חבורה, והעולם נכשלים בזה.
ב. החובל בחברו בשבת באופן שנצרר הדם מתחת לעור, חייב מדרבנן.
ג. חולה סוכרת שחייב לעשות בדיקת דם, כדי לדעת את כמות האינסולין שצריך להזריק לעצמו, שבלעדי זה הוא עלול להגיע לידי חשש סכנה, מותר לעשות את הבדיקה הזאת, כי הוא נחשב לחולה שיש בו סכנה ואפילו כמה פעמים ביום, אם יש צורך בכך.
ד. מותר לצחצח שיניים בשבת כשיודע שלא יורד לו דם בעת הצחצוח. אבל אם הוא יודע שירד לו דם – לא יצחצח!

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close