מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת חיי-שרה תש”פ

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת חיי שרה – ה’תש”פ

♦חידוש:♦
“גֵּר וְתוֹשָׁב אָנֹכִי עִמָּכֶם” (כג, ד)
מובא בשם החפץ חיים, בנוהג שבעולם אם רוצה אדם לבנות בית יפה מביא אדריכל אומן להכין לו את הבית.


ומעשה בעשיר אחד שהזמין אצלו אדריכל אומן ואמר לו, מבקש אני שתכין לי ציור של הבית, אולם בעיקר שים לב לטרקלין שיהיה גדול ונאה ביותר, אלא שאף בפרוזדור יפה אני חפץ.
לאחר שהראה לו את המקום שעליו אמור לקום הבית אמר לו לבעל הבית, בדקתי את המקום אבל אי אפשר להקים עליו גם טרקלין יפה וגם פרוזדור יפה, אם רצונך בטרקלין יפה וגדול יש הכרח להקטין את הפרוזדור, ככל שנגדיל את הפרוזדור כך ילך ויצטמצם הטרקלין. לו לעצתי תשמע הייתי לוקח מהפרוזדור ומוסיף לטרקלין כדי שנוכל לעשותו גדול ומרווח. וכן גם מנהגן של הבריות בבנין הבתים, עושים טרקלין גדול ונאה ואילו הפרוזדור חשיבותו פחותה. ואם תעשה להיפך, סופך להיות צחוק בעיני הבריות ויאמרו עליך ראו מה עשה פלוני, טרקלין אשר בו יושבים בדרך קבע ומקום לקבלת אורחים עשאו קטן וצר, ואילו הפרוזדור שאינו משמש אלא מעבר ארעי עשהו גדול ומרווח.
כך בזמן שאנו כאן בעולם הזה אנו בונים לעצמנו את הטרקלין לעולם הבא כדברי חכמינו זכרונם לברכה, ללמדך שכל מי שקנה לו דברי תורה קנה לו בית בעולם הבא, ובמקום כך אנו טורחים להגדיל וליפות את הפרוזדור.

♦סיפור:♦
*”מֵה’ יָצָא הַדָּבָר…” (כד, נ)
מעשה בעשיר שחשקה נפשו בבחור תלמיד חכם מופלג עבור בתו, והלך אל הרה”ק ה’חתם סופר’ זי”ע בבקשה שיראהו מיהו הבחור המופלג ביותר בישיבתו הרמה כי ברצונו לקחתו כחתן לבתו, השיב לו החת”ס, בסוף הזמן הנני מעביר את כל הבחורים בכור הבחינה, אז אדע בבירור בטיב כל אחד ואחד, שוב נא עתה לביתך, ולאחר שיגיע עת המבחן אשלח אליך את הבחור המיועד. בסוף הזמן בחר החת”ס את הבחור המהולל ברוב התשבחות, נתן בידו כתב צרור וחתום – בו כתב אל הגביר ‘מוכ”ז הוא הנבחר להיות חתנך לוקח בתך’, וביקש ממנו שבדרכו הביתה יאריך דרכו למקום מגורי הגביר ויתן לו את האיגרת. הבחור שלא ידע איגרת זו מה טיבה וגם קצרה נפשו בדרך, לכן פנה אל אחד מחבריו אשר דר בסמיכות למגורי הגביר, וביקש ממנו שימסור מכתב זה אל הגביר, והלה הסכים לזה, בבואו אל עירו סר תחילה לבית הגביר ומסר לו את האיגרת, פתח הגביר וראה שהבחור העומד לפניו הוא המיועד לו, ומיד שלח לדבר בו נכבדות ונגמר השידוך בכי טוב. והתברר הסיבות עד שיצא לאור רצונו יתברך.

♦הלכה♦
הלכות כּוֹבֵשׁ כְּבָשִׁים
א. הַכּוֹבֵשׁ כְּבָשִׁים אסור משום מבשל, וגם יש בזה איסור מעבד, ולכן כל דבר שרגילים לעשות ממנו כבשים כגון מלפפון חמוץ וכיוצא – אסור למלוח ולהניח לפניו, אף על פי שרוצה לאכלם באותה סעודה, אבל מטבל מן החתיכות אחת אחת ואוכל מיד, ולא יטבל שניים או יותר ויניח לפניו.
ב. העושים סלט מעגבניות או מלפפונים קלופים מותר ליתן עליהם מלח להטעימם, כיון שאין דרך לעשות כבושים מעגבניות מבושלות ואדומות, או מלפפון קלוף, וגם אין המלח מועיל אלא רק להטעימם, מכל מקום המחמיר גם ליתן עליהם שמן או מי לימון מיד לאחר מליחתם, תבוא עליו ברכה.
ג. ירקות שנכבשו כל צרכם במי מלח, כגון מלפפונים וכיוצא בזה, ורוצה ליתנם בשבת בתוך חומץ כדי שיקבלו טעם מהחומץ ולאוכלם בשבת, מותר, הואיל ואין כבישה אחר כבישה.
🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close