מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת שמות תש”פ

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת שמות – ה’תש”פ

♦חידוש:♦
“ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם” (שמות א, ז)
במצריים ירדו עם ישראל מהדרך הטובה, רדפו אחר הכסף ואחר התאוות ולכן היה שעבוד קשה, כמו שמסביר רבנו אברהם גלאנטי זצוק”ל “ובני ישראל פרו וכו’ ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם”, ולכאורה היה צ”ל פעם אחת מאוד, ולא ב’ פעמים, ועוד מה הפירוש “ותמלא הארץ אותם” וכי עם ישראל מלאו את כל הארץ, אלא ידוע כי מאוד, פירושו ממון, כמו שאומרים “ואהבת את ה’ אלהיך… ובכל מאודך” פי’ בכל ממונך, כן גם עתה עם ישראל לאט לאט עזבו את התורה, ופרעה ועמו משכו אותם לממון, שידעו המצריים שלא יוכלו על בני ישראל כשהם שומרים על המצוות. 


לכן הביאו להם פלאפונים קטנים שאפשר לשים בכיס ויש בהם את כל הצרות שבעולם וכל מיני תאוות וכסף, ואז בני ישראל רדפו אחר התאוות, וז”ש “ויעצמו במאוד” פי’ בממון, והמאוד השני הכוונה מאוד הרבה. ואז הלכו אחר הארציות התאוות והמותרות, ולכן אמר “ותמלא הארץ אותם” כלומר הארציות מלאה אותם עצמם. ולכן צריך האדם שמירה גדולה שלא ילך כלל אחר התאוות.

♦סיפור:♦
“ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה…” (שמות ב, י)
מסופר מעשה שהיה באנגליה, שיצא שם חוק שאסור לשאת שתי נשים, וכל העובר על זה היה נענש בעשר שנות מאסר, היה יהודי אחד שאשתו היתה מציקה לו ומצערת אותו והלך ונשא אשה נוספת, מיד הזמינו אותו למשפט על מה שעבר על החוק, הוא הלך לעורכי דין שיעזרו לו במשפט אבל אף אחד מהם לא הסכים לעזור לו שידעו שעל זה מחמירים מאוד ואי אפשר להתחמק מהעונש, מה יעשה? הלך לרב וסיפר לו את מה שקרה, אמר לו הרב לך ותקח עוד אשה ואל תדאג אני יבוא לסנגר עליך במשפט.


בהגיע יום המיועד באו היהודי והרב לבית המשפט, אמר השופט ליהודי הנ”ל איך העזת לעבור על החוק? ועוד הוספת חטא בחוצפה לקחת בנוסף לזה עוד אשה?! אמר הרב לשופט: כתוב בחוק שאסור לקחת שתי נשים, ושלש החוק לא אמר שאסור, וממילא הוא לא עבר על החוק, כי לא כתוב שאסור לקחת יותר מאשה אחת, רק כתוב שאסור לקחת שתים, ושלש לא כתוב שאסור!
וכך היה עם בתיה בת פרעה שאמרה – מה שפרעה ציוה זה לזרוק את הזכרים ליאור, אבל לקחת משם הוא לא אמר שאסור, וממילא לא עברתי על דבריו ולא היו יכולים לתבוע אותה. (דרש יהודה)

 

♦הלכה♦
ימי השובבי”ם
א. אחד מהתיקונים הגדולים לעוון הידוע הוא שיקרא קריאת שמע שעל המיטה [לפני חצות לילה] בכוונה גדולה ועצומה וסגולתה רמה ונשאת וגבהה עד מאד לבטל ולהשמיד המזיקים שנבראו מכח העוון.
ב. חשוב מאד לקבל על עצמו תענית דיבור והוא טוב בכל השנה ובפרט בימי השובבי”ם.
ג. בימי השובבים טוב לקרוא תהילים, ומובא שאפילו מי שלא הניח שום עבירה שלא עשאה, ע”י קריאת תהלים יתקן כל מה שעשה וזוכה לגן עדן עם הצדיקים.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close