מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת בא תש”פ

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת בא – שובבי”ם – ה’תש”פ

♦חידוש:♦
“וּלְמַעַן תְּסַפֵּר בְּאָזְנֵי בִנְךָ וּבֶן בִּנְךָ” (י, ב)*
יש מסורה של שני פסוקים “ולמען”: א) “ולמען תספר באזני בנך ובן בנך”. ב) “ולמען תאריכו ימים על האדמה” (דברים יא, ט), והכוונה – שהאדם הוא שלם כשעובד את ה’ וירא ממנו ועוסק בתורה ובמצוות, אבל הוא צריך לחנך לזה גם את בניו, ואם עושה כן הקב”ה נותן לו אורך ימים עד שיגדל את כולם – ואפילו שהגיע זמנו למות הוא ימשיך לחיות, וז”א “ולמען תספר באזני בנך ובן בנך” – אם אתה משתדל לחנך את הבן שלך ואת בן בנך, אז “ולמען תאריכו ימים” – שהקב”ה יראה שאתה צריך אורך ימים כדי לגדלם, ויתן לך.

♦סיפור:♦
“וַיַּעַל הָאַרְבֶּה עַל כָּל אֶרֶץ מִצְרַיִם…” (י, יד)
רבינו חיים בן עטר זי”ע בעל האור החיים הקדוש, כותב בספרו ‘פרי תואר’ (סימן פה): שבימיו היתה מכת ארבה על הארץ, והיו אנשי עירו מורים היתר לעצמם לאכול מהם, והוכיחם והזהירם שעל פי הסימנים המובאים בפוסקים הרי מין ארבה זה אסור באכילה. והיה שם יהודי אחד שלא שת לבו לאזהרת האור החיים הק’, ובאותו הלילה שאכל מהם הראו לו בחלום שהוא אוכל שקצים ורמשים, ואמרו לו בחלום שהם הארבה שאכל בו ביום.
וכתב עוד בפרי תואר שם, שהצדיק השי”ת את דבריו, וגדול הנס האחרון שעשה ה’, שתמיד היה רגיל מין ארבה זה לבוא בכל שנתיים או שלש, ומשעה שפירסם האיסור, וחכמי העיר הטו אזנם ואסרום כדבריו, לא נראו עוד במערב למעלה מעשרים שנה.

♦הלכה♦
חיוב לברך מאה ברכות בכל יום
א. חייב אדם לברך בכל יום מאה ברכות לפחות. ובכל ימות החול נשלמים מאה ברכות אצל כל אדם, על ידי ברכות השחר, וברכות התפילה מתחלה ועד סוף, ועל ידי ברכות של אכילה ושתיה. ובשבת ויו”ט אשר יחסר לו מן ברכות העמידה, ישלים במיני פירות ובשמים. וביום התענית יחסר לו הרבה ברכות, ובפרט כשמתענה לילה ויום שאין אכילה ושתיה בלילה וביום, יזהר לשמוע ברכות הקורין בתורה ועונה אחריהם אמן, וזה יועיל להשלים בשעת הדחק היכא דלא אפשר. מיהו צריך שישמע כל הברכה מתחלה ועד סוף.
ב. יזהר מאד שלא יזרוק הברכה מפיו אלא יכוין בעת אמירת הברכה ויברך בנחת ובמתון, ומורינו ראש הישיבה זצ”ל הזהיר מאד לחלק הברכה לשלשה חלקים ברוך אתה ה’, ויפסיק. אלהינו מלך העולם, ויפסיק. שהכל נהיה בדברו.
ג. צריך להזהר שלא יפסיק בין ברכה לאכילה או שתיה יותר מכדי דיבור, דהיינו כדי אמירת “שלום עליך רבי”, ולכן אם בא לשתות מים ורוצה לשפוך מהם קצת ישפוך קודם הברכה. וכן כאשר שותה משקה חם יזהר שלא לקררו אחר הברכה, אלא רק קודם הברכה.
ד. כל דבר שמברך עליו לכתחילה יאחזנו ביד ימין ויברך. ואין לתחוב הפרי שמברך עליו בסכין ויאחזנו בימינו כי הם שני הפכיים דהימין – ממנו תוצאות חיים, והסכין מקצר.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close