מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת ויקרא

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת ויקרא – ה’תש”פ

♦חידוש:♦
וְכָל קָרְבַּן מִנְחָתְךָ בַּמֶּלַח תִּמְלָח” (ב, יג)

אמר ריש לקיש… מה ברית האמור במלח – מלח ממתקת את הבשר, אף ברית האמור ביסורין – יסורין ממרקין כל עוונותיו של אדם (ברכות ה.).
האדמו”ר בעל “תפארת שלמה” מראדומסק (שהשבוע פקידת שנתו) כתב ביאור נפלא עד מאוד לפסוק בשיר השירים (א, ד) “משכני אחריך נרוצה”, וכך הוא כותב:


בגמרא (קידושין כב:) נאמר, שיש שני אופנים של קנין ‘משיכה’ שבהם יכול אדם לקנות בעלי חיים: הדרך האחת – “קורא לה והיא באה” כלומר האדם קורא לבהמה הנקנית והיא באה אחריו, והדרך השניה – “הכישה במקל ורצתה לפניו” האדם מכה בבהמה והיא ממהרת ורצה לפניו.
כאשר רוצה הקב”ה לקנות את עמו ישראל ולקרבם אליו, אף הוא נוקט באחת משתי דרכים אלו: דרך אחת היא דרך היסורים, שהיא בחינה של ‘הכישה במקל’ הדרך השניה היא בחינה של ‘קורא לה והיא באה’ – ה’ קורא לבני ישראל באהבה שישובו בתשובה, ובני ישראל נמשכים אחריו.
ואנו מבקשים מה’ יתברך, שימשכנו אליו ויקנה אותנו בדרך של “משכני אחריך נרוצה” שיהיה זה בחינת ‘קורא לה והיא באה’, – בדרך של אהבה, ולא חלילה בדרך השניה של יסורים, של ‘הכישה במקל’.
והגם שיסורין ממרקין כל עוונותיו של אדם מבקשים אנו מהקב”ה את הדרך השניה של קורא לה והיא באה, ועל ידי התשובה נמחלים עוונותיו, ומעלה נוספת יש בתשובה שאם זוכה לשוב בתשובה מאהבה זדונותיו נהפכים לו לזכויות. (להתעדן באהבתך)

♦סיפור:♦
וְהֵסִיר אֶת מֻרְאָתוֹ בְּנֹצָתָהּ וְהִשְׁלִיךְ אֹתָהּ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ קֵדְמָה אֶל מְקוֹם הַדָּשֶׁן” (א, טז)
כתב רש”י: בנוצתה עם בני מעיה, בעולת בהמה שאינה אוכלת אלא באבוס בעליה נאמר: והקרב והכרעיים ירחץ במים והקטיר, בעוף שניזון מן הגזל נאמר והשליך את המעיים שאכלו מן הגזל. 
רבי יוסף שלמה כהנמן זכר צדיק לברכה, לא היה נהנה מהמוסדות הרבים שהקים ולפרנסתו מצא לו מקור שאינו קשור לישיבה, פעם הוצרך הרב לנסוע לגדרה לצורך הישיבה ובמקרה כזה היה נוטל מהישיבה רק דמי הנסיעה. בשהותו בגדרה הוזמן לשמש ככהן לפדיון הבן, אמר הרב עתה לאחר שהשתתפתי בשמחה שאין לה קשר לישיבה נמצא למפרע כי הוצאות הנסיעה היו לצרכים פרטיים, ואכן מיד שחזר לבני ברק נכנס למשרד הישיבה והודיע למזכיר שירשום שהוא חייב לקופת הישיבה עשרים ותשע גרוש דמי הנסיעה. (מוסר חכמים)

♦הלכה♦
הכנה לפסח
א. כתב רבינו האר”י ז”ל הנזהר ממשהו חמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה, ולכן כדאי מאוד להחמיר ולהכין את הנצרך בבית מאשר לקנות מוצרים מוכנים. ומה שמוכרח לקנות יבדוק היטב שיש עליהם הכשר לפסח מגוף כשרות  אמין!
ב. יזהר לקנות מצות עבודת יד מחבורה שבקיאים ומדקדקים בכל פרטי הדינים שתהיה המצה בתכלית הכשרות.
ג. אורז וכל מיני קטניות ובכלל זה “חומוס” מותרים בפסח, ובלבד שיזהרו לברור האורז לפחות שלשה פעמים מחטים או מיני דגן, ולכן יזהר הבעל בעצמו לאחר שאשתו בררה האורז שיברור גם הוא, ויזהרו לברור את האורז בשעה שאין ילדים קטנים בקרבתם. ואחינו האשכנזים נוהגים איסור באורז וקטניות בפסח ואין להם לשנות ממנהגם זה אפילו על ידי התרה.
🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל ישיבת המקובלים “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות