מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת תזריע-מצורע תש”פ

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת תזריע מצורע – ה’תש”פ

♦️חידוש:♦️
סמיכות הפרשיות שמיני ותזריע מצורע
רוב רובה של פרשת תזריע הם עניני נגעים ומצורעים ופרשת שמיני רוב רובה עניני מאכלות אסורות, וכידוע רוב האנשים לא נכשלים במאכלות אסורות משום שאדם לא מוכן לבלוע תולעת, אבל מוכן לבלוע את חברו על ידי דבור הלשון הרע עליו.

לכן הוסמכה פרשת מאכלים הטמאים לעניני המצורע ללמדך שכשם שאתה נזהר ממאכלות טמאים תזהר גם בזה. (ר’ ישראל מסלנט זצ”ל)
ועל זה המליצו את הפסוק בתהלים “ואנכי תולעת ולא איש” אמר דוד המלך ע”ה תחשבו שאני תולעת ואז לא תבלעוני חי.

♦️סיפור:♦️
“וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ” (יב, ג)
בשנת תר”ף, כאשר פרצו הפרעות של הערבים בארץ ישראל, יציאה מפתח הבית בעיר העתיקה, היתה כרוכה בסכנה. רבי יוסף חיים קיבל עליו לפני פרוץ הפרעות למול תינוק שנולד וכאשר הגיע יום הברית יצא מביתו והלך דרך הרובע הערבי עד למקום הברית, ולא הועילו תחנוני בני ביתו לבל יצא לדרך. לא היה קץ לשמחתו כשהתברר לו שאם לא היה בא לברית לא היו מלים את התינוק, מפני ששום מוהל לא רצה לסכן את עצמו בימים ההם. מעשה זה חזר ונשנה בפרעות תרפ”ט, שעלו בסכנותיהם על פרעות תר”ף, רבי חיים הוזמן לפני המאורעות למול בשכונת מאה שערים המרוחקת מביתו. כאשר פרצו המאורעות הודיעה המשטרה הבריטית שאינה יכולה לקבל אחריות על חיי היוצאים החוצה, היות והיא חסה על חיי השוטרים. אולם רבי חיים יצא מביתו, הגיע לשכונת מאה שערים מל את התינוק ובחסדי ה’ חזר לביתו.

♦️הלכה♦️
ספירת העומר
א. המנהג בכל תפוצות ישראל שלא לשאת אשה ושלא להסתפר בימי הספירה מפסח ועד ל”ד לעומר, מפני שבאותו פרק זמן מתו באסכרה עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא ונשאר העולם שמם, ונהגו העם להתאבל עליהם ולהמנע משמחה. ולכן גם לא שומעים מוזיקה (למעט שירים ווקאליים) בתקופה זו ועד ליל ל”ג בעומר שמותר לשמוע שירים לכבוד ר’ שמעון בר יוחאי.
ב. אם חל ברית מילה בתוך ימי הספירה, מותר לאבי הבן ולסנדק ולמוהל להסתפר ולהתגלח באותו יום, הואיל ויום טוב שלהם הוא. ואם יש סיבה המונעת את בעלי הברית מלהסתפר ביום המילה, יכולים להקדים ולהסתפר אף ביום שלפני המילה. וכן אם חל המילה ביום א’ רשאים להסתפר ביום ו’.
ג. נכון לחוש ממידת חסידות שלא ללבוש בגד חדש מיום ראש חודש אייר ואילך. וכשיש צורך יש ללבוש את הבגד החדש בשבת שבתוך ימי הספירה. ובמקום שמחת בר מצוה או ברית מילה בימי הספירה יש להקל בזה בפשיטות.
🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל ישיבת המקובלים “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות