מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת מטות-מסעי תש”פ

פרשת מטות מסעי – ה’תש”פ

♦️חידוש:♦️
“אִישׁ כִּי יִדֹּר נֶדֶר לַה’… לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ כְּכָל הַיֹּצֵא מִפִּיו יַעֲשֶׂה” (ל, ג)
הלכות נדרים הן מן החמורות ביותר ודוקא בהן ישנה פרצה נוראה.

אנשים עולים לתורה ונודרים כסף לצדקה, וכן כשנמצאים בצרה ר”ל נודרים נדרים כדי שהקב”ה יושיע אותם, ואמנם בבוא הישועה שוכחים ומתעלמים מנדריהם, ואינם משערים בנפשם כמה חמור ונורא הוא ענין הנדרים. וכבר אמר שלמה המלך ע”ה “אל תתן את פיך לַחֲטִא את בשרך: למה יקצוף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך” (קהלת ה, ה). ואמרו על זה בגמ’ בשבת (לב ע”ב) בעוון נדרים בניו של אדם מתים כשהם קטנים ר”ל, וכן האשה נענשת, ה’ יצילנו. לכן צריך להיזהר לשלם את הנדרים בהקדם ולא להתמהמה.

♦️סיפור:♦️
ברית כרותה לשפתים
בבית העלמין סגולה, אשר נמצא בעיר פתח־תקוה, ישנה מצבה עתיקה, הראשונה בבית הקברות, עליה חקוקות באותיות גדולות “ברית כרותה לשפתיים”. הסיפור שמאחורי מצבה זו הוא נורא! בית העלמין הוקם בתחילת שנת תרמ”ט, וביום י”ט בתשרי תרמ”ט, נקבר שם הנפטר הראשון, אשר סיפור פטירתו, מבטאת את דברי רבותינו הנזכרים. היה זה כאשר קידשו את חלקת בית הקברות, כמנהג ישראל לקדש את החלקה של האדמה, לפני שקובעים אותה עבור קבורת נפטרים. הנפטר הנזכר, היה בין אותם אנשים שקידשו את בית הקברות. לאחר שסיימו, לפני שפנו ללכת משם, עמדו אותה קבוצת אנשים ושוחחו ביניהם, ובהלצה אמרו זה לזה, נו, מי יהיה כאן הנפטר הראשון? עמד אחד מן הניצבים והשיב את תשובתו בהלצה. “אין לי בעיה להיות הראשון”!… לא עברו עשרה ימים והאדם עצם את עיניו ונתבע לבית עולמו, למגינת ליבם של כל מכריו!… כשקברו אותו, החליטו רבני העיר דאז, לרשום על מצבתו את סיפור פטירתו, למען יראו וילמדו, ובאותיות גדולות נרשם: “ברית כרותה לשפתיים”!…

♦️הלכה♦️
דיניים הנוהגים מר”ח ועד תשעה באב
א. משנכנס אב ממעטים בשמחה, ולכן ישראל שיש לו משפט עם נכרי ישתדל לדחות משפטו עד לאחר תשעה באב. וכן מי שצריך לעבור ניתוח, והוא ניתוח שאפשר לדחותו עד אחר תשעה באב, כדאי שידחה הניתוח.
ב. נהגו שלא לאכול בשר (גם בשר עוף בכלל האיסור, וכן תבשיל שהתבשל עם בשר) ושלא לשתות יין מר”ח, לפי שבטלו הנסכים והקרבנות בבית המקדש, ואסור לפרוץ גדר. ואין נמנעים אלא מב’ אב ואילך, אבל בר”ח עצמו אוכלים בשר וכן מנהג ירושלים.
ג. סעודת מצוה שאחר ראש חודש אב, כגון בסעודת ברית מילה, מותר לאכול בשר. וכל הקרובים של בעל הברית ריעיו ואוהביו הקרואים לסעודה רשאים לאכול שם בשר. אבל סתם בני אדם שהולכים שם אך ורק למטרה זו של אכילת בשר למלאת תאותם, הרי הם עושים מצוה הבאה בעבירה.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל ישיבת המקובלים “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת חג שמח / שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות