מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת ראה תש”פ

חס”ה לשבת קודש = (חידוש סיפור הלכה)

פרשת ראה ה’תש”פ
♦️חידוש:♦️
את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה’ אלהיכם” (יא, כז)
למרות שיש לאדם קושיות ואי הבנות בענין היסורים שבאים עליו ובהנהגת ה’ יתברך עמו, כי הוא רואה שהוא הולך בדרך ה’ ולומד תורה ומקיים מצוות, מכל מקום יאמין בלב שלם שמכיון שהוא מקיים מצות והוגה בתורה, הברכה עמו, וכל השאלות בענייני עולם הזה אינם שאלות.ומעשה שהיה בתלמידו של הרמב”ן ז”ל שחלה ובא הרמב”ן לבקרו. כיון שראה שקיצו קרב והולך לבית עולמו אמר לו: “שמע נא בני את אשר אצוך. דע שבעולם העליון יש היכל עליון ושמה כסאות למשפט והשכינה נצבת בעדתם. הא לך קמיע, ודע שבקמיע זה יפתחו לך כל שערי ההיכלות שברקיע, עד שתגיע להיכל העליון הזה, ושם תשאל כמה שאלות עצומות שיש לי בנוגע לכלל ישראל”. את השאלות נתן לו בכתב, ובקשו שלאחר מותו יבוא אליו בחלום ויגיד לו את התשובות שישמע שם.
התלמיד נפטר לבית עולמו. ויהי היום והרמב”ן היה יושב על יד חלונו ולומד תורה, והנה דמות תלמידו הופיעה לנגד עיניו. אמר לו התלמיד: ידע רבנו שבכל מקום שבאתי והראיתי את הקמיע נפתחו בפני השערים, ונתנו לי רשות לעלות מעלה מעלה עד ההיכל הזה שאמרת לי, אולם כשרציתי לשאול שם את הקושיות שהכין לי מורי ורבי, ראיתי מיד שכל הקושיות אינן קיימות בעולם האמת, ששם עלמא דקשוט והכל בצדק ובמשפט.

♦️סיפור:♦️
כששומעים ‘אלול’ – כל אדם צריך להתעורר
מסופר שפעם אחת ראה אחד מחיילי ניקולאי – הצאר של רוסיה – אדם שיכור באמצע הלילה וקרא לו להזדהות, השיכור לא הגיב לקריאה ולא הזדהה, חזר החייל וקרא לאיש ודרש ממנו להזדהות, וגם הפעם נשארה קריאתו ללא מענה, בפעם השלישית צעק החייל אני חייל של המלך ניקולאי ואני מצוה אותך להזדהות, משלא הזדהה האיש גם בפעם הזאת ירה בו החייל ופצעו. כשעמדו השניים למשפט, השיכור על שלא נענה לקריאה והחייל על שפצע את האיש, טען הפצוע מדוע ירית בי, משהשיב החייל שעשה זאת משום שהלה סירב להזדהות, חזר האיש וטען, הלא ראית שאני מתנודד כשיכור, ענה לו החייל, כאשר שומעים את השם ניקולאי, גם שיכור צריך להתפכח מיינו.
ועל כך אומר העולם, כאשר שומעים קול הקורא אלול, צריך כל אדם להתעורר

♦️הלכה♦️
חודש אלול
א. חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות, ולכן ירבה בו בתשובה וירחיק עצמו מעבירות, ויהיה האיש ירא וחרד את דבר ה’, וירחיק עצמו מהקפדה ומכעס אפילו לדבר מצוה, ומליצנות וגאוה, ויזהר מאוד בברכת הנהנין ויזכה להשגה גדולה.
ב. מנהג יפה לומר מיום ר”ח אלול עד יום הושענא רבה (ובשם סידור האר”י: עד יום שמחת תורה) אחר תפילת שחרית מזמור כז בתהלים “לדוד ה’ אורי וישעי ממי אירא”. ומובא בספרים שהאומרו מובטח לו שיוציא ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, ובמשפטו יצא זכאי ובדימוס לחיים טובים ולשלום. ואפילו אם נגזרה עליו גזרה ח”ו – יכולה אמירת המזמור לבטלה, ומבטלים מעליו כל גזרות קשות ורעות.
ג. נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות והוא הזמן המעולה ביותר. והאומרים סליחות בחצות לילה יתנו לבם לומר ק”ש על המטה קודם חצות, כי עיקר התיקון של ק”ש לאומרו קודם חצות.
ד. נהגו ללמוד תיקוני זוהר בימים אלה, דהיינו להתחיל בראש חודש אלול ולסיים ביום הכיפורים, ובזה תטהר נשמתו ותזדכך.

🔷🔷🔷🔷🔷
מוגש: ע”י ראש כולל ישיבת המקובלים “נהר שלום” הרה”ג ר’ יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.

בברכת שבת שלום

מישיבת המקובלים “נהר שלום” בירושלים 02-6222-560

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות