מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת לך-לך התשפ”א

‏‏‏‏חס”ה (חידוש סיפור הלכה) לשבת פרשת לך לך ה’תשפ”א
 
חידוש
“וַיֹּאמֶר ה’ אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךּ” (יב, א)
לכאורה בהתחלה אדם יוצא מבית אביו ממשפחתו, ואח”כ ממולדתו – מעירו, ואח”כ מתרחק יותר ויוצא מארצו, וא”כ למה כאן אמר קודם “מארצך וממולדתך ומבית אביך’ היה צריך להיות להיפך?
מתרץ הרב “כלי יקר” שהקב”ה רוצה שהאדם יעבוד את ה’, ולעזוב את בית אביו זה הרי קשה לעזוב מהר, ואת מולדתו ומשפחתו גם קשה לעזוב אבל פחות, ואת ארצו יותר קל לעזוב מהם, ולכן אמר לו קודם ”מארצך” – כי צריך ללכת מהקל אל הכבד ואי אפשר בפעם אחת אלא צעד אחר צעד, ותחילה עליו לעזוב את החברה שבמדינה שזה לא כ”כ קשה כי לא רגיל אתם הרבה, ואחרי שהתחזק אז “וממולדתך” – שאם משפחתך הם לא טובים תעזוב גם אותם, ואח”כ “ומבית אביך” – שגם אותם תעזוב, וכיון שזה הקושי היותר גדול אמר אותו בסוף.
 
סיפור
“בֶּרַע מֶלֶךְ סְדֹם” (יד, ב)
הגאון ר’ יהונתן אייבשיץ [מפראג], כבר בילדותו היה מופלג בחריפותו וכאשר למד חומש הפליא את כולם בשכלו החריף. ועל כל שאלה שנשאל היה עונה תשובה חריפה. לאחר שלימד רבו את פרשת לך־לך בכיתה על מלחמת המלכים בעמק ים המלח, שאל מנהל הת”‘ת את יהונתן הקטן, אמור נא את שמו של מלך סדום, ענה לו כתוב מפורש – “ברע מלך סדום”. התחכם המנהל ושאל, הלא כתוב בסידור התפילה בסדר הקטורת “מלך סדומית רבע” [ובאמת כתיב מלח אלא רצה המנהל לבלבלו], אך יהונתן לא התבלבל והשיב, בתחילה היה שמו של מלך סדום “ברע” וכמו שנאמר בתורה, אלא שאחרי שהפך הקב”ה את סדום ועמורה נהפך גם שמו של המלך מ־ “ברע” לרבע.
 
הלכה
ערב שבת
א. אסור לקבוע בערב שבת סעודה ומשתה שאינו רגיל בה בימי החול ואפילו בשעות הבוקר מפני כבוד השבת, אבל סעודת מצוה שחל זמנה בערב שבת כגון סעודת מילה, וכן סעודת אירוסין ונישואין, וכן סעודת פדיון הבן בזמנו, וסעודת בר מצוה אם הוא ממש ביום שנעשה בר מצוה, מותר לעשותה בערב שבת.
ב. צריך אדם לבדוק את המעשים שלו ולחזור בתשובה בכל ערב שבת כדי שיתכפרו עוונותיו ע”י שמירת שבת, וכן כדי להכין עצמו לקבל תוספת נשמה ממקום גבוה.
ג. יש להרבות בצדקה לעניים בערב שבת קודש, וטוב שבערב שבת קודש יסובבו לגבות מעות לצורך עניים, וזה סגולה לכפרת עוונות.
ד. טוב להזהר שלא לצאת לדרך זמן קצר לפני השבת, וצריך לדאוג לכך שיגיע לפחות שעה קודם כניסת השבת. ואסור לנסוע בערב שבת ברכב שהנוהג בו חשוד לחלל שבת, ויודע שעתיד לחזור לביתו, ואין באפשרותו להגיע לביתו קודם כניסת השבת.
 
מוגש: ע”י הרב יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע
 

 

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות