מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת חיי שרה התשפ”א

‏‏‏‏חס”ה (חידוש סיפור הלכה) לשבת פרשת חיי שרה ה’תשפ”א
 
חידוש
“וַיּוּשַׂם לְפָנָיו לֶאֱכֹל וַיֹּאמֶר לֹא אֹכַל עַד אִם דִּבַּרְתִּי דְּבָרָי וַיֹּאמֶר דַּבֵּר” (כד, לג)
ביאר ר’ צמח הכהן זצ”ל בספרו “חולת האהבה”, על פי מה שאמרו רבותינו ז”ל (ילקוט שמעוני ח”א רמז, קט), נאמר: “ויושם לפניו לאכול” מלשון סם, מלמד ששמו לו סם המוות במאכלו ובא גבריאל והחזיר הקערה כלפי בתואל, ואכל ממקום סם המוות ומת.
והנה רבקה היתה בת שלוש שנים. ואמרו רבותינו בתלמוד (קידושין ג, ע”ב) שקטנה בת שלש אין קידושיה קידושין, אלא אביה מקבל קידושיה. ואליעזר ידע מכך ששמו לו סם המוות והמלאך החליף את הצלחות, לכן אמר אם יאכל קודם ואח”כ יעשו את השידוך, הרי בתואל כבר ימות ולא יוכל לקדש את רבקה שהיא קטנה. לכן אמר קודם דברתי דברי, שאביה בתואל יקדש אותה ורק אז אוכל לאכול…
 
סיפור
ה”כתב סופר” ז”ל בהגיעו לשנתו ה-54, היה אז רחוק מביתו בעיר הבירה בודאפסט [בה ישב 3 חדשים בעת הפילוג מהרפורמים ויסוד הקהלות החרדיות]. פעם ביושבו לבדו בחדרו, נכנס אליו תלמידו שהיה כבר אחד מגדולי הרבנים, ומצאהו בוכה. נבהל התלמיד ושאל: רבנו מה קרה, ענהו הכת”ס היום מלאו לי לטובה 54 שנה, והנני יושב ועושה חשבון הנפש, איך נצלתי את ימי לילותי ושנותי, ואיך לא אבכה, ובכו שניהם יחדיו (בהקדמת כת”ס עה”ת).
אם בארזים נפלה שלהבת, מה יענו איזובי הקיר. כל ימי הכת”ס זי”ע היו 56 שנים, בהן הספיק להרביץ תורה לאלפי תלמידים, מהם ממש מאות רבנים וראשי ישיבות, ולכתוב בכתב יד קדשו ד’ חלקי תשובותיו, ו’ חלקי ספריו בסוגיות הש”ס, דרשותיו, ספרו על התורה, כמה ספרים על מסכתות הש”ס – ובכל זאת ישב ובכה על השנים שכאילו היו בלי ימים. מה נענה אנחנו אחריו…
 
הלכה
בגדי שבת קודש
א. יזהר כל אדם ליחד בגדים נאים נקיים וטובים לכבוד שבת, ומה טוב שאפילו המלבושים הפנימיים ייחד אותם לכבוד שבת, והוא שיזהר ששום מין מלבוש מכל מה שלבש האדם בימי החול לא ילבש ביום שבת.
ב. ישתדל שיהיה לו טלית נאה ומיוחדת לכבוד שבת.
ג. מלבושי שב”ק מצילין את האדם מכל צרה וצוקה ומסוגלים לפרנסה טובה.
ד. אפילו אם הוא בדרך לבדו, גם כן ילבש בגדי שבת כמו בביתו, כי אין המלבושים לכבוד הרואים, כי אם לכבוד שבת. 
 
מוגש: ע”י הרב יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע

 

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות