מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת ויצא התשפ”א

‏‏‏‏חס”ה (חידוש סיפור הלכה) לשבת פרשת ויצא ה’תשפ”א
 
חידוש
וַיֵּצֵא יַעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע וַיֵּלֶךְ חָרָנָה וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם כִּי בָא הַשֶּׁמֶשׁ וַיִּקַּח מֵאַבְנֵי הַמָּקוֹם וַיָּשֶׂם מְרַאֲשֹׁתָיו וַיִּשְׁכַּב בַּמָּקוֹם הַהוּ (כח, י-יא)
המפרשים מבארים שהנשמה נקראת בשם יעקב “ויצא יעקב מבאר” – כשהעובר יוצא ממעי אמו והנשמה יורדת לעולם הזה, “שבע” – משביעים אותה תהיה צדיק ואל תהיה רשע (נדה דף ל’:), “וילך חרנה” – שהוא בא לעולם הזה שכולו חרון אף. “ויפגע במקום” – שהשטן בא כבר משעה שהאדם נולד וכמו שכתוב (בראשית ד’ ז’) “לפתח חטאת רובץ” ופוגע בו, “וילן שם” – והאדם ישן ולא מתעורר, עד “כי בא השמש” – ששקעה שמשו והפסיד את האדם הזה.
ומה עליו לעשות, “ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא” – אבני המקום פירושו התורה, וכמ”ש (דברים כ”ב כ”ד) “אבנים שלימות תבנה וגו’ וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת”.
ואמרה הגמ’ (ברכות דף ה’.) אם יצרו של אדם מתגבר עליו יעסוק בתורה, ואם לא הצליח יקרא קר”ש – שזה היחוד של הקב”ה, ואם לא הצליח יזכור לו את יום המיתה, וזה שאמר “ויקח מאבני המקום” – זה התורה, “וישם מראשותיו” – שאם לא הספיק לו התורה יקרא קר”ש שקוראים על המיטה, ואם לא “וישכב במקום ההוא” – יזכיר לו את השכיבה של האדם דהיינו את יום מותו ואז יתבטל ממנו היצה”ר, וי”א ‘יזכור לו יום המיתה’ – הכוונה ליום המיתה של היצה”ר שעתיד להשחט ולהכרת מן העולם (סוכה דף נ”ב.), וכשיזכור לו את יום המיתה שלו הוא כבר יחרד. (רבנו יהודה מעלם זצוק”ל)
 
סיפור
“וְכֹל אֲשֶׁר תִּתֶּן לִי עַשֵּׂר אֲעַשְּׂרֶנּוּ לָךְ” (כח, כב)
מסופר על שר האוצר של מלך ספרד הלא הוא הגאון דון יצחק אברבנאל שהיו לו שונאים רבים בחצר המלך, ופעם אחת טענו למלך שהוא שלח את ידו ומעל בכספי אוצר המלוכה, והמלך אשר ידע את צדקותו ויושר לבבו לא האמין להם אך מרוב שאלו הרשעים לחצו עליו הזמינו המלך ללשכתו וביקש ממנו לערוך חשבון מדויק על כל נכסיו שיש לו. לאחר זמן מה חזר ר’ יצחק והגיש למלך את הרשימה, המלך עיין בה ועיניו חשכו כי ברשימה לא היה נקוב סכום כי אם עשירית משווי נכסיו האמיתיים, קדרו פניו וביקש הסבר. פתח ר’ יצחק ואמר לו, אדוני המלך ישנה באמתחתי רשימה נוספת ובה כל הנכסים אשר ברשותי אבל הם אינם שלי כי בכל עת יכול אדוני המלך להפקיעם ולהחרימם, הסכום שהמלך ראה ברשימה אשר בידיו אינו אלא סיכום של מעשי הצדקה והחסד שעשיתי, אשר את זה איש לא יכול ליטול ממני כי הם שמורים לי לעתיד לבוא והם נכסי האמיתיים, שמע המלך והוסיף לו אהבה על אהבתו.
 
הלכה
דיני עריכת השולחן
א. יסדר שולחנו וכל ענייני הבית כדי שימצאנו ערוך ומסודר בבואו מבית הכנסת.
ב. יפרוס מפה לבנה על השולחן לכבוד שבת. ומה טוב שהכלים, הכוסות והסכו”ם יהיו מיוחדים לשבת.
ג. יזהר מאוד שיהיה מלח מונח על שולחנו בכל הסעודות ויטבול בו הפת ג’ פעמים וכן טוב להניח תמיד על שולחנו זעתר, כי סגולם של המלח והזעתר להבריח המזיקים ולמתק הדינים.
 
מוגש: ע”י הרב יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות