מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

הרב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת משפטים התשפ”א

‏‏‏‏
חס”ה (חידוש סיפור הלכה) לשבת פרשת משפטים ה’תשפ”א
 
חידוש
“אם בגפו יבא בגפו יצא” (כא, ג)
משל לשועל שמצא כרם שהיה גדור מכל צדדיו והיה שם חור אחד קטן בגדר ולא היה יכול להכנס אליו, מה עשה: צם שלושה ימים עד שהכחיש ורזה והיה יכול להכנס דרך החור, נכנס לכרם ואכל שם הרבה מהגפנים לשובע נפשו עד שהשמין, לאחר שגמר לאכול רצה לצאת מהכרם ולא היה יכול, שעכשיו הוא כבר לא כחוש כמו שהיה בתחילה כשנכנס, מה עשה חזר וצם שלושה ימים עד שהכחיש ורזה שוב ואז יצא, לאחר שיצא הסתכל כלפי הכרם ואמר, כרם כרם כמה נאה אתה וכמה נאים פירותיך, אבל מה הנאה יש ממך – כמו שנכנסתי אצלך בתחילה כך יצאתי, ואומר המדרש שכך הוא העוה”ז וזהו מ”ש “כאשר יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת כשבא” – כפי מה שהיה האדם כשבא לעולם כך הוא בזמן שמסתלק מן העולם.
כך הוא האדם, בא לעולם הזה שכולו מלא בכל מיני שפע של טובה שהשפיע הקב”ה בבריאה בגשמיות ורוחניות, וצריך לנהוג בחכמה ולקחת את הטובה של התורה והמצוות והמעשים טובים וגם לקחת מטובות העולם הזה כדי שתהיה לו האפשרות לקיים את התורה והמצוות, וכך האדם יזכה להנות מהטובה בעולם הזה וגם לצאת מן העולם מלא כל טוב ולזכות לטובה של העולם הבא, וזהו מה שאמרו במשנה באבות (פ”ד מט”ז) “העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין” – שאדם צריך לדעת איך לנצל את העולם הזה שיצא ממנו עם הטובה לעולם הבא.
 
“וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה מעם מזבחי תקחנו למות” (כא, יד)
מובא בספרים שאדם שהתגבר עליו היצר הרע, הסגולה להינצל ממנו היא לומר את הפסוק “אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה”. וכך יש לפרש את הפסוק הנ”ל, “וכי יזיד איש” – [איש נקרא היצר הרע (עיין סוכה נב ע”ב)] אם היצה”ר ירצה להתגבר על אדם, “על רעהו” – שהוא היצר הטוב, התקנה היא “מעם מזבחי תקחנו למות” – תאמר את הפסוק: “אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה”.
 
סיפור
בספר “בצילו חמדתי” מובא סיפור מופלא על הש”ך המראה עד כמה גדולה אמירת הצדיק, וככל היוצא מפי הצדיק – יעשה הקב”ה: סיפר הגאון מטשעבין, רבי דב בעריש ויידנפלד זצ”ל: רבנו הש”ך זצ”ל הגיע פעם לקאליש ודרש דרשה בבית המדרש. רבנו ה”מגן אברהם” נכח בעת הדרשה. לאחר הדרשה הלך המגן אברהם לאכסניית הש”ך ופלפל עם הש”ך בחריפות ובבקיאות בכל מכמני הש”ס, והיו הדברים מאירים ושמחים כנתינתן מסיני.
והנה באמצע התלהטות שיחתם התורנית, באו אנשי הבית בבהלה והודיעו לש”ך, שיש חולה מסוכן בעליית הבית הנוטה למות ברגעים הקרובים, ומכיון שהש”ך כהן, עליו לצאת מיד מהבית (כדי שלא יטמא חלילה בטומאת מת). הש”ך שהיה באמצע רתחת לימודו, הפשיל את שרוולו ונתן בכל עוז דפיקה על השולחן ואמר: “אני מצווה להמתין!”. לתדהמת הנוכחים נתקיים לעיניהם “ככל היוצא מפיו יעשה!”. שיחת הש”ך עם המג”א נמשכה, והחולה הוסיף לחיות. משסיימו לדבר, ויהי אך יצא הש”ך מפתח הבית, נפטר החולה בעליה.
 
הלכה
פרשת שקלים וחודש אדר
א. תיקנו חז”ל לקרות ארבע פרשיות מר”ח אדר הסמוך לניסן עד חודש ניסן, והם: א) פרשת שקלים, לפי שבראש חודש אדר משמיעין על השקלים להביא נדבת המקדש. ב) פרשת זכור, כדי להקדים זכירת מעשה עמלק למחייתו. ג) פרשת פרה, לפי שהיו ישראל נטהרים קודם הפסח באפר פרה אדומה. ד) פרשת החודש, שנאמר בה על ר”ח ניסן החודש הזה לכם ראש חודשים.
ב. ישתדל כל אדם לעשות תשובה מכל ליבו בערב ראש חודש אדר ויקרא כל התהלים עם סליחות ושבעה כורתי ברית, כי הזמן מסוגל ביותר. וגם כי הוא סיום ימי השובבי”ם והכל הולך אחר החתום.
ג. משנכנס אדר מרבים בשמחה, ומי שיש לו דין ומשפט נגד גוי, ישתדל מאד שהדיון יתקיים בחודש אדר מפני שיד ישראל על העליונה, ומגלגלים זכות ליום זכאי.
 
 
מוגש ע”י הרב יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על פרשת השבוע.
 

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות