אירועים בישיבהחדשות

לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים

ט”ו באב – היו בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים, ואומרות בחור שא עיניך וראה את מי אתה בורר לך אל תתן עיניך ביופי, תן עיניך במשפחה, וכו’ – מרמז שזהו יום של הזיווגים ומסוגל מאד, כי הוא בא”ק ואבי”ע דיסוד ומאירה בו מחילת עוונות.

וכידוע שכל המתחתן מוחלין לו על כל עוונותיו וא”כ בסגולת מחילת היום הזה זוכה לכפרת עוונות ואז זוכה לזיווג הגון,

וגם יש בזה סודות גדולים בסוד לבנה וחמה שהחמה התוקף שלה נגמר בט”ו באב והלבנה אדרבה היא במילואה וע”י זה נהיה חיבור חמה ולבנה וזהו בחינת זיווג הגון,

אמרו רז”ל ארבעים יום קודם יצירת הולד יוצאת בת קול ואומרת בת פלוני לפלוני, והנה עפ”י זה ארבעים יום קודם יצירתן של נשמות ישראל שזה ארבעים יום קודם כ”ה באלול עולה ט”ו באב שאז נשמות ישראל עלו במחשבה,

ולכן תקנו שבכל שנה ושנה בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים, והותרו השבטים להתחתן זה בזה ושבט בנימין הותר לבוא בקהל, כי זה הזמן שנשמות ישראל עלו במחשבה ואם כן אין זמן טוב מזה לחיתון.

ועל כן בישיבתנו ישיבת המקובלים נהר שלום תכב”ץ הנהיג מו”ר המקובל הצדיק רבי בניהו שמואלי שליט”א לערוך מידי שנה ביום ט”ו באב תפילות מיוחדת לזיווג הגון ומציאת חן וחסד לתפילה להסרת עין הרע, המועילים לזיווג הגון שהרווקים והרווקות יתחנו במהרה ללא עיכובים והוא דבר גדול.

 

טופס מסירת שמות לברכה:

 

 

1[ שלב א' ] אנא בחר את סוג התרומה לישיבה:
2[ שלב ב' ] בחירה ומילוי מספר שמות לברכה:
3[שלב ג' ] מילוי פרטים אישים:
4[שלב ד' ] סיום.

אנא הזן בחיוב בודד את הסכום שמופיע ב-סה”כ לתרומה בטופס מסירת שמות לברכה:

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות