אירועים בישיבהחדשות

קונטרס תפילות מיוחדות למניעת מגיפת הקורונה – מאת הרב המקובל בניהו שמואלי שליט”א

🔥”ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה”🔥
לאור קריאתו האישית של מורנו ורבנו המקובל הצדיק רבי בניהו שמואלי שליט”א למניעת נגיף “הקורונה”. שכל אחד ואחת מעם ישראל יקרא את פרשת הקטורת המסוגלת למנוע מגיפה ומשחית מעלנו ומעל כל עמך בית ישראל אמן.

דבר נוסף אומר המקובל מו”ר שליט”א שכל אחד ישתדל ויקרא כל יום בזוהר הקדוש להצלת וגאולת עם ישראל ברחמים.

מצורף קונטרס תפילות מיוחדות למניעת מגיפת הקורונה לקריאה יחד עם מו”ר המקובל הצדיק רבי בניהו שמואלי שליט”א בישיבת המקובלים נהר שלום בירושלים.

כבקשת מורנו הרב שליט”א לשלוח את הקובץ של פיטום הקטורת ומעשה הקורבנות ומ”ב מסעות ותפילות הרש”ש. שכל יהודי ויהודי ידפיס את החוברות באזור מגוריו ונזכה לעצור את המשחית במהרה ונזכה לגאולה בקרוב ברחמים, אמן

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות