אירועים בישיבהחדשות

קמיע מסוגל למניעת מגיפה ממו”ר הרה”צ המקובל רבינו בניהו שמואלי שליט”א

הוראות לקמיע

קמיע מסוגל למניעת מגיפה ממו”ר הרה”צ המקובל רבינו בניהו שמואלי שליט”א


א. לעשות תשובה שלימה ולהאמין ולדעת שהכול בידו יתברך שמו, ועיוֵֵר מי שלא רואה את ידו הגדולה של הקב”ה שבעת הזו רואים כל העלם כי מלכותו בכול משלה. ולהתאמץ מאוד בקיום כל המצוות כהלכתן.
ב. להדפיס ת הקמיע על הדפים וכל אחד ירשום את שמו במקום הריק שהוכן לכך וישא עמו את הקמיע הזה בתוך ב’ כיסויים.
ג. קמיע נוסף ידביקו על פתח הבית
ד. רצוי לקטוף עשב רודא ולצרף אותו לקמיע
ה. אין לקרוא את השמות שבקמיע
ו. רצוי לקרוא את ה”יהירצון” שמופיע בראש הדף בכוונה ומעומק הלב
ויהי רצון שישלח ה’ יתברך רפואה שלימה לכל חולי ישראל והבריאים יתמיד בריאותם, ובמהרה נשמע שופרו של משיח ונראה בבנין בית מקדשינו ותפארתינו

בברכת “והסירותי מחלה מקרבך”

 

כתבות קשורות

Back to top button