מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

רב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א פרשת שמות התשפ”א

‏‏‏‏חס”ה (חידוש סיפור הלכה ) לשבת פרשת שמות ה’תשפ”א
*חידוש *
*” ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים
משיתהו”(ב, י )*
לכאורה איך פרעה לא העניש אותה על שעברה על דבריו שאמר (א, כב) “כל הבן הילוד 
היאורה תשליכוהו”? אלא באמת מובא שפרעה
 העמיד את בתיה לדין על כך, אלא שזכתה 
במשפט . וכמו שמסופר
מעשה שהיה באנגליה: שיצא שם חוק שאסור לשאת שתי נשים, וכל העובר על
זה היה נענש בעשר שנות מאסר, היה יהודי אחד שאשתו היתה מציקה לו ומצערת אותו 
והלך ונשא אשה נוספת, מיד הזמינו אותו למשפט על מה שעבר על החוק,
הוא הלך לעורכי 
דין שיעזרו לו במשפט אבל אף אחד מהם לא הסכים 
לעזור לו שידעו שעל זה מחמירים מאוד 
ואי אפשר להתחמק מהעונש,
 מה יעשה? הלך לרב וסיפר לו את מה שקרה, אמ”ל הרב לך
ותקח עוד אשה ואל תדאג אני יבוא לסנגר עליך במשפט . בהגיע יום המיועד באו היהודי והרב לבית המשפט, אמר השופט ליהודי הנ”ל איך העזת
לעבור על החוק? ועוד הוספת חטא בחוצפה לקחת בנוסף לזה עוד אשה?! אמר הרב
לשופט: כתוב בחוק שאסור לקחת שתי נשים, ושלש החוק לא אמר שאסור, וממילא הוא לא 
עבר על החוק, כי לא כתוב שאסור לקחת יותר מאשה אחת,
רק כתוב שאסור לקחת שתים, 
ושלש לא כתוב שאסור !
וכך היה עם בתיה בת פרעה שאמרה – מה שפרעה ציוה זה לזרוק את הזכרים ליאור, אבל 
לקחת משם הוא לא אמר שאסור, וממילא  לא עברתי על דבריו וזכתה בדין. (דרש יהודה)
*” וַיַרְא אֱלֹהִים אֶת בְנֵי יִשְרָאֵל וַיֵדַע אֱלֹהִים” (ב, כה )*
כתב הש”ך על התורה: שמעתי שנמצא במדרש, מה ראה? ראה שהיו מרחמים זה על זה, 
כשהיה אחד מהם משלים סכום הלבנים קודם חבירו,
 היה בא ומסייע עם חבירו, כשראה 
הקב”ה שהיו מרחמים זה על זה, אמר:
הקב”ה שהיו מרחמים זה על זה, אמר: ראויים אלו לרחם עליהם, כל המרחם מרחמים 
כל המרחם מרחמים עליו
(עי’ שבת קנא:), שנאמר(דברים יג, יח) ונתן לך רחמים ורחמיך .
*סיפור *
*” וַיאֹּמֶר בְיַלֶדְכֶן אֶת הָעִבְרִיוֹת וּרְאִיתֶן עַל הָאָבְנָיִם אִם בֵן הוּא וַהֲמִתֶן אֹּתוֹ וְאִם בַת הִוא וָחָיָה”  (א, טז)*
מעשה מזעזע שסיפר המקובל רבי דוד דניאל הכהן שליט”א ראש ישיבת מהרח”ו על זוג שחזרו בתשובה שלימה והיו 
להם ארבעה ילדים, וביתם היה מתנהל
  אך ורק בדרך ישראל סבא. פעם כשהאשה היתה חולה בעיניים נכנסה להריון
ואמרו לה הרופאים שזה לא טוב בשביל עיניה והיא יכולה להתעורר ולכן עליה לעשות הפלה. היא לא ידעה שצריך 
לשאול רב ובתמימותה עשתה הפלה,
 אח”כ סיפרה זאת לשכנים והסבירו לה את חומר האיסור. הלכה לרב וואזנר
שליט”א וסיפרה לו והוא הורה לה שפעם הבאה לא תחשוש מהריון ולא תשים לב לדברי הרופאים וכך עשתה, ואחרי 
שנה נולד להם בן .
לאחר זמן נסעו עם כל בניהם לבקר את ההורים ובדרך ב”מ קרתה תאונה מחרידה וכולם נהרגו חוץ מן הילד הנולד 
שעף דרך החלון וחי, היתה לויה עצומה
 והרב וואזנר השתתף והספיד ואמר כמה דבר גדול הוא לא להמנע מהריון כי
אם היתה האשה הזו נמנעת לא היה נשאר מהם זכ ר . כיון שהסבים היו חילונים, מסרו את הילד למשפחה חילונית שתגדל אותו כמה שניסו להשפיע עליהם שיתנו אותו
לגדלו לתורה לא רצו. והנה יום אחד באה הסבתא ומסרה אותו לאדמו”ר מנדבורנא לגדלו, וכאשר שאלו אותה מה
הענין אמרה שבנה בא בחלום ורצה להכות אותה אם לא תמסור את הילד לחינוך של תורה ומצוות . אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף וידוע שיש אוצר למעלה מלא נשמות שהן צריכות לרדת לזה העולם, ורק
אז יבא משיח. א”כ מי שרוצה לקרב את הגאולה לא ימוש מלהביא ילדים לעולם . *הלכה * 
*ימי השובבי”ם*
*א. * תיקון גדול בימים אלה לקדש עצמו במותר לו [הכוונה גם תענוגים שמותרים כדאי לצמצם], להרבות בחסד
ותחת שהרבה פשע ירבה שפע וישפיע לעמלי תורה ולנצרכים.
*ב. * חשוב מאד לקבל על עצמו תענית דיבור והוא טוב בכל השנה ובפרט בימי השובבי”ם.
*ג. * אחד מהתיקונים הגדולים לעוון הידוע הוא שיקרא קריאת שמע שעל המיטה בכוונה גדולה ועצומה וסגולתה רמה
ונשאת וגבהה עד מאד לבטל ולהשמיד המזיקים שנבראו מעוון זה.
*ד. * תיקון חשוב לחטא זה, שיטרח במוחו לחדש חידושים בתורה הקדושה, והוא תמורת מה שטרח לחשוב מחשבות
זרות ולפגום במוחו. גם ישתדל ללמוד המשניות בעל פה, שלימוד המשנה מסוגל הרבה לטהרת הנשמה.
*ה. * יזהר מאד בברכת הנהנין לברך בכוונה גדולה, ובפרט מברכות לבטלה
מוגש: ע”י הרב יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על
פרשת השבוע
בברכת שבת שלום
מרדכי פרץ

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות