מאמרים מאת הרב יוסף שמואלי

רב יוסף שמואלי מתוך מאמרי המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א פרשת ויחי התשפ”א

‏‏‏‏חס”ה (חידוש סיפור הלכה ) לשבת פרשת ויחי ה’תשפ”א
*חידוש *
*ימי השובבי”ם *
בשבוע הבא יתחילו הימים החשובים הבאים עלינו לטובה – ימי השובב”ים, ועל ימים אלו נאמר, שובו בנים שובבי”ם. 
אומר רבנו האר”י ז”ל כי בהם מתקנים את מידת היסוד, כי כל 
הצרות של
האדם באות מכח העוון החמור – חטא הנעורים שפוגם באות ברית קודש, ובימים
         הללו שהם מפרשת שמות עד פרשת משפטים ישנה סגולה המסוגלת              לתקן עוון זה, וברגע 
שאדם מתקן עוון זה זוכה לחיים טובים
ברוחניות ובגשמיות פרנסה טובה וכל טוב. כי הכל תלוי בדבר זה,
ואין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא לכן כל אחד ואחד צריך לנצל את הזמן הזה
לשוב בתשובה ולנקות כתמי עוונותיו . 

*” יששכר חמר גרם”(מט, יד )*
החמור מסמל את עמלי התורה, ומה שדימהו לחמור ולא לסוס, כי החמור והסוס נבדלים 
בדרך מנוחתם, הסוס צריך שיפרקו ממנו את כל המשא
 ורק אז הוא הולך לנוח, מה שאין כן 
החמור הולך לנוח עם כל המשאות שעליו, 
 ולכן כאן דימה אותו לחמור, כי מי שאיננו יכול לנוח 
ללא הסרת העול 
 אינו נקרא בן תורה אמיתי. וזה מבחנם של בני תורה אם בזמן מנוחתם
עדיין הם עומדים על עול התורה ויראתם שלמה סימן הוא שבני תורה אמיתיים הם . ואומר החפץ חיים, ראוי לאדם שיקבל על עצמו עול תורה, לשאת תמיד בעולה עד שיהיה 
רגיל בכך ולא ירגיש כמשא, ומן הפסוק משמע יתירה מזו
שמרגיש בעול שמחה וסיפוק, וזהו 
וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה, 
היינו רואים עיקר תכליתם בעולם שכולו טוב בעולם
הבא, אבל גם בעולם הזה מעניק עול תורה הרגשת נעימות ומתיקות . דבר זה ניתן להרגיש בחוש שבני תורה אמיתיים שמתעסקים בתורה ומשימים אותה
אמונתם, חייהם נעימים גם בעולם הזה שהם חשים סיפוק בלימודה, ומטים שכמם בשמחה 
לשאת עולה .
*סיפור * 
 באחד ממוצאי השבתות בבני ברק, האוטובוסים של קווי 402 לכיוון ירושלים איחרו מלבוא והצער והלחץ היה גדול. לפתע הגיע קו 318 לרחובות(כמדומני).
הנוסעים ביקשו ממנו – עקב העיכוב הרב של קו 402 – אם אפשר באופן 
חריג וחד פעמי
לשנות את נתיב המסלול לירושלים, כיוון שממילא אין ממתינים בתחנה לרחובות. לאחר הפצרות
רבות מאוד הוא הסכים, אי אפשר לתאר את מבול הברכות והתודות שקיבל אותו נהג מהנוסעים. כשסיים את  
המסלול, הוא סיפר לנהגים על ‘התרגיל’ שהוא עשה. 
 הוא סיפר שכבר מלכתחילה הוא קיבל סידור נסיעה לירושלים 
של קו 402 , 
של קו 402 , אך הוא ידע שהוא הולך לקבל הרבה נזיפות וכעסים על האיחור הרב שהא איחר. אמר 
 אמר הנהג, למה שאני אקבל נזיפות, אני אחליף ל- 318
ולא רק שאקבל נזיפות, אלא גם אתברך בברכות- קוראים יקרים, דעו לכם, הרבה
          פעמים רואה הקב”ה שיש לנו מסלול רגיל, אנחנו מתלוננים וממורמרים, ואומר הקב”ה:        לא טוב לכם המסלול הרגיל? 
אין בעיה, אני אקח לכם אותו ואתן
לכם להרגיש קצת מה זה 318 עד שתתחננו שאני אחזיר ל- 402 “. למה לחכות ח”ו
שיגעו לנו בשגרה? ילד ישן בליל ה במטה והוא בריא, כמה תודה לקב”ה צריך על הדבר הרגיל הזה שהוא לא צריך
רופא… לדעת להיות יהודים! ה’ יזכנו! )הרב בידרמן שליט”א(
*הלכה *  
*ימי השובבי”ם*
*א. * מנהג קדום בכל ישראל להתענות בימי השובבי”ם ת”ת המסוגלים מאד לתקן פגם הברית יותר משאר זמנים. 
ושערי שמים פתוחים ולכן יתחרט האדם
 על מעשיו הרעים ויעשה תשובה שלימה כי ימים אלו מסוגלים מאד לקבלת
התשובה. ועיקר התענית אינו אלא להכנעת הלב.
*ב. * צריך ליזהר מאד בפרט בימים אלה מאיסור לשון הרע, שברית הלשון מכון נגד ברית המעור.
*ג. * יזהר מאד משחוק וקלות ראש וראִיות אסורות והרהורים רעים, ואמרו (סוטה ח.) אין יצר הרע שולט אלא במה 
שעיניו רואות. 
וכתיב (במדבר טו, לט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ודרשו רז”ל (במדבר רבה פר’ נשא 
פרשה י)
אלו הלב והעינים שהם שני סרסורי החטא. והיינו, כי מלבד איסור העריות עצמו,  אסרה תורה באיסור לאו 
נפרד, גם את ההסתכלות בפני עצמה.
*ד. * יש למעט בשינה בימי השובבי”ם ולהוסיף בלימוד התורה בלילה, ועיקר לימודו יהיה בעיון כי פגם במוח ושם 
התיקון ולכן צריך ללמוד בעיון גדול.
*ה. * יש להרבות בימים קדושים אלה באמירת תהל ים כי הוא חשוב כעוסק בנגעים ואהלות ומועיל מאד לתיקון.
מוגש: ע”י הרב יוסף שמואלי שליט”א מתוך מאמרי מורנו ורבנו הגאון המקובל ר’ בניהו שמואלי שליט”א על
פרשת השבוע
בברכת שבת שלום
מרדכי פרץ
 

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

המעוניינים לקבל את הקבצים של פרשת השבוע במקום קישורים אפשר לשלוח בקשה במייל m6222560@gmail.com

לרשימת תפוצה ב-WhatsApp לשלוח את המילה “חסה” למספר: 052-3325778
או לחץ באייקון הבא 👇👇:

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות