אירועים בישיבהחדשות

תיקון ותפילת ערב ראש חודש כסלו ביום רביעי כ”ט חשון ער”ח כסלו – תשע”ח (7/11/18)

🔥🔥🕯 תיקון ותפילת ערב ראש חודש כסלו 🕯🔥🔥

ידוע מה שכתוב בספרים על מעלת התשובה ועשיית חשבון נפש בכל ערב ראש חודש, הנקרא יום כיפור קטן. שזה מבטל מעל האדם בפרט ומעל עם ישראל בכלל כל גזרות קשות ורעות וכו׳ וכמו שהעיד ע״ז באיגרות ר׳ שלומל מזמן האר״י שהיו עושים בכל ערב ראש חודש תענית וסליחות ותפילות ודברי כבושין וכל העם חוזרים בתשובה ולכן היתה להם בריאות ושפע גדול.

לכן הוחלט בס״ד ע״י רבני הישיבה שליט״א לערוך מידי ערב ר׳׳ח סדר תפילות ותחנונים לבטל כל גזרות קשות ורעות ולאקמא שכינתא מעפרא ומי שבכוחו ישתדל להתענות באותו היום.

בעהי״ת נתאסף כולנו
יום רביעי כ”ט חשון ער”ח כסלו (7/11/18)
בשעה 13:15 בדיוק
בהיכל ישיבת המקובלים “נהר שלום” תכב”ץ רחוב שילה 6 (פינת רח אגריפס) ירושלים
לקריאת התהילים בחשק גדול וסדר תשובה תפילות ותחנונים ברוב עם  בבית מדרש למטה
במעמד מו”ר ראש הישיבה הסבא קדישא רבי שלום שמואלי שליט”א
יחד עם מו”ר המקובל הצדיק רבי בניהו שמואלי שליט”א ושאר רבני ואברכי הישיבה.

והיא סגולה גדולה לבטל כל גזרות קשות ורעות רח״ל ואף גזרת קיצור השנים ח״ו והרגיל לעשות כסדר הזה בכל ער״ח יזכה לשנות חיים ושלום לברכה והצלחה בכל עניניו בעהי״ת והן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים ונזכה לביאת משיח צדקנו בב״א אמן.

טוב וראוי למי שיכול שיקבל עליו תענית יום לפני במנחה.

 

ניתן לתרום כל אחד כפי נדבת ליבו במשרדי הישיבה 02-6222-560

ויה”ר שיתקבלו התפילות ברצון וברחמים ונזכה לגאולה הקרובה אמן.

 

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Close
Close