אירועים בישיבהבאנרים שוניםחדשותכללי

תיקון לזיווג וזרע קודש ז’ אדר א’ התשפ”ב

♦תיקון לזרע קודש ולזיווג הגון בימי השובבי”ם♦

אנחנו בעיצומם של ימי השובבי”ם המסוגלים לישועות ולמחילת חטא ולסליחת עוון ולקבלת שפע נתכנס בעזרת ה’ יתברך

ביום שלישי ז’ אדר א’ התשפ”ביום פטירת משה רבינו זיע”א (08/02/22)
יערך תיקון הנפש של ימי השובבי”ם

תיקון זרע קודש של קיימא 

על ידי עשרה מתענים לפחות עבור חשוכי בנים 104ש”ח

ותיקון לזיווג הגון

תפילה מיוחדת עבור מעוכבי שידוך 55 ש”ח

ע”י מורנו ורבנו המקובל הצדיק רבי בניהו שמואלי שליט”א
בשעה 13:00  בדיוק (נא להקדים) בישיבתנו הקדושה, רחוב שילה 6 בירושלים.

המעונינים להשתתף יקבלו על עצמם תענית ביום רביעי בתפילת מנחה,
נוסח קבלת תענית ישלח ביום לפני התיקון…. בקבוצות של הישיבה

המעוניינים לקבל עידכונים מהישיבה 052-3325-778
מי שלא יכול להשתתף יוכל למסור את שמו בטלפון: 02-624-9000 ובעזרת ה’ כבוד מו”ר שליט”א יכוון עליו בשעת התיקון, ובתפילת ה”עננו” של  הרש”ש.

ויהי רצון שיתקבלו תפילותינו ברצון ונזכה לראות בבנין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן

המעוניינים להשתתף בתיקון יקבלו עליהם במנחה של יום שני תענים ליום שלישי ז’ אדר

כתבות קשורות

Back to top button