אירועים בישיבהחדשות

תיקון נפטרים בערב ר”ח ניסן התשפ”א

תיקון נפטרים

תיקון נפטרים היא הדרך הטובה שבה נגרום נחת רוח לקרובים לנו שנפטרו מהעולם

יסודו של תיקון זה תיקן המקובל הרב יהודה פתייה זצ”ל שהיה מגדולי המקובלים בדור הקודם לפני כמאה שנה, עיר מולדתו היתה עיראק וזכה להיות בן דורו של בעל הבן איש חי, בילדותו למד במדרש תלמוד תורה וכשסיים את לימודיו שם, עבר ללמוד בישיבת מדרש בית זליכה, כילד האזין לדרשותיו של הרב יוסף חיים בגדד, בהיותו כבן 17 הוסמך לרב ולמורה הוראה על ידי הרב עבדאללה סומך זיע”א, וכבר בגיל צעיר נמשך בעיקר לתורת הקבלה ולכן פנה ללמוד תורה זו אצל הרב יוסף חיים גדול המקובלים בדורו, לרב פתייה חיבורים רבים בתורת הסוד והקבלה,

 
 

ידוע ומפורסם היה הרב בהתעסקות עם דיבוקים ורוחות (דיבוק היא רוח של אדם הנפטר המסתובבת בעולם היות ולא מכניסים אותה לא לגן עדן ולא לגהינום ומחפשת לה מקום מבטחים ופעמים שנכנסת בגופו של אדם שכנגדה מחמת סיבה מסויימת) הרב היה מדבר עם אותם רוחות שעות על גבי שעות בודק וחוקר אותם על שבילי גהינום וגן עדן על שכר והעונש הניתנים בבית דין של מעלה, לאחר מכן היה הרב מתקן את אותם רוחות של הדיבוקים על ידי שמות וייחודים הידועים לו, תוך כדי שהוא מוציאם מהגוף שאליו הם נכנסו. 

בתרומה חד פעמית לכל שם 101 ש”ח

ניתן לשלם מכספי מעשרות 

אחד מספריו המפורסמים של הרב פתייה הוא ספר “מנחת יהודה” ובתוכו כתב הרב קונטרס שנקרא בשם “רוחות מספרות” בו הרב כתב עשרות שיחות מפעימים ומרגשים שהיו לו עם אותם הרוחות, שעות  היה הרב מקשיב ומאזין לנשמות אלו בכדי ללמוד כאמור את הפעולות של  בית דין של מעלה והן לעזור ולתקן את אותם נשמות.

שנים לאחר מכן ראה הרב והבין מהו הצורך האמיתי של אותם נשמות ומה הדרך הנכונה לתקן ולעזור לנשמות אלו, ולהקל מעליהם את הסבל והייסורים כתב הרב קונטרס “רוחות מספרות” את מה שנקרא תיקון הנפטרים בו הוא מורה ממש את סדר התיקון שלב אחרי שלב מהי הדרך הנכונה לגרום נחת רוח לנפטר להעלותו ממעלה למעלה ולהצילו מכף הקלע ומדינה של גהינום.

הרב מספר שם על עשרות נפטרים שבאו והודו לו וגם לקרוביהם על התיקון שהרב ערך עבורם ומכאן פירסם הרב את התיקון לכל, כמי שהיה מנוסה בדבר במשך המון שנים

וז”ל הרב שם: “אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח למת, להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומדינה של גהינום, שהוא נידון בהם,אין שום אופן, כי אם לשפוך שיח בפני מלכו של עולם בעד המת ההוא. וייקבצו עשרה אנשים כשרים יודעי ספר ויעשו למת סדר התיקון שכתבנו”

מתי מומלץ לעשות את התיקון והאם אפשר לעשות כמה פעמים?

התיקון מועיל תמיד להעלות את האדם ממדרגה שהוא נמצא למדרגה יותר גבוהה ומכאן שתמיד טוב לעשות את התיקון ואפילו כמה פעמים וא”כ גם לא משנה מתי היה תאריך הפטירה, ישנם מקרים מסוימים שיש צורך לערוך תיקון זה באופן בהול, וכך כתב הרב שם שכאשר נפטר מופיע בחלום לקרובו כאשר הוא בפנים עצובות או בבגדים בלויים וקרועים הרי זה סימן כי הוא נמצא בצער ומחכה שיעזרו לו לכן יש לערוך בעבורו בדחיפות את  סדר התיקון עד שיראו אותו שוב בחלום בפנים מאירות ובבגדים שלמים.

תיקון הנפטרים בישיבתינו הקדושה!

בישיבתנו עורכים את תיקון הנפטרים בכל ערב ראש חודש התיקון נערך לפי הסדר שתיקן הרב פתייה ובהדרכתו של מורנו ורבנו ראש ישיבת המקובלים “נהר שלום” המקובל הצדיק רבי בניהו שמואלי שליט”א, את התיקון עורכים אברכי הישיבה יראי שמים פותחים את ההיכל ומוציאים את ספר התורה, לאחר מכן מתחילים בקריאת התהילים עם שבעה כורתי ברית ואחרי כל קטע במשך כל התהילים (שבע פעמים), עושים הקפה מסביב התיבה שבה הספר התורה, תוקעים בשופרות, מדליקים נרות ואמרים את הנוסח של התיקון לע”נ הנפטרים, ומזכירים שם שם, תיקון זה אורכו כשלוש שעות, גורם להתרגשות גדולה בקרב המתפללים אשר זוכים לקחת חלק בחסד של אמת עם הנפטרים.

ברוך ה’ זכינו לשמוע לא מעט סיפורים על אנשים שעשו אצלנו תיקון זה וזכו לראות את הנפטרים שבאו בחלום מחוייכים ושמחים, ויש כאלו שראו את קרוביהם בחלום עם מראה לבן ומרשים, התרגשות גדולה הייתה להם והרגישו שהם עשו באמת את הדבר הכי טוב עבור הקרובים להם מכל שנפטרו מהעולם.

כתבות קשורות

Back to top button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות