אירועים בישיבהחדשותכללי

תיקוני הנפש בימי השובבי”ם

♦ תיקוני הנפש בימי השובבי"ם ♦

השבוע בעזרת ה’ יתחילו הימים החשובים הבאים עלינו לטובה – ימי השובב”ים, ועל ימים אלו נאמר, שובו בנים שובבי”ם. אומר רבנו האר”י ז”ל כי בהם מתקנים את מידת היסוד, כי כל הצרות של האדם באות מכח העוון החמור – חטא הנעורים שפוגם באות ברית קודש, ובימים הללו שהם מפרשת שמות עד פרשת משפטים ישנה סגולה המסוגלת לתקן עוון זה, וברגע שאדם מתקן עוון זה זוכה לחיים טובים ברוחניות ובגשמיות פרנסה טובה וכל טוב. כי הכל תלוי בדבר זה, ואין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא לכן כל אחד ואחד צריך לנצל את הזמן הזה לשוב בתשובה ולנקות כתמי עוונותיו.

ביום חמישי כ”ג  טבת  (07/01/21)
יערך תיקון הנפש הראשון של ימי השובבי”ם תיקון היסוד (פ”ד × ה’ תעניות)*
ע”י מורנו ורבנו המקובל הצדיק רבי בניהו שמואלי שליט”א
בשעה 12:30  בדיוק בישיבתנו הקדושה, רחוב שילה 6 בירושלים

המעונינים להשתתף יקבלו על עצמם תענית ביום רביעי בתפילת מנחה,
ניתן למסור את שמכם בטלפון: 02-624-9000 ובעזרת ה’ כבוד מו”ר שליט”א יכוון עליו בשעת התיקון, ובתפילת ה”עננו” של  הרש”ש.
ויהי רצון שיתקבלו תפילותינו ברצון ונזכה לראות בבנין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן.
נ.ב.
למודעות ועדכונים ופנינים, ולקבלת נוסח התענית שלח שם ומשפחה ועיר מגורים למספר 052-3325-778
* נוסח קבלת תענית ישלח ביום לפני התיקון…. רק בקבוצות של הישיבה.
בברכה 
מישיבת המקובלים נהר שלום

ניתן לשלוח שמות לישיבה דרך הטופס המצורף

נא לרשום שם מלא כגון: ישראל בן ישראל
אם אתם מעוניינים לשלח עוד שמות ניתן לעשות את זה בטופס חדש.

כתבות קשורות

Back to top button